25 april 2008 door Frea Kruisinga

Mag mijn zoontje zo kort na zijn operatie al gevaccineerd worden? (16 mnd)

Mijn zoon van 16 maanden is afgelopen donderdag geopereerd. Hij had twee duimen waarvan er een is verwijderd. Nu heeft hij voor aanstaande woensdag, dus 6 dagen na de operatie, een afspraak voor zijn BMR-vaccinatie. Kan dat wel?

Overal lees ik dat er tussen de vaccinatie en de operatie (dus eerst de vaccinatie en dan de operatie) minimaal twee weken moet zitten. Maar hoe zit het in het omgekeerde geval, dus eerst de operatie en dán de vaccinatie, zoals bij ons? Mag hij de vaccinatie nu wel of niet?

Antwoord

Er wordt inderdaad geadviseerd om een tussenruimte van minimaal twee weken te hanteren tussen een BMR-vaccinatie en een ingreep onder narcose. Dat advies heeft alleen betrekking op situaties waarin eerst gevaccineerd en dán geopereerd wordt. Het advies geldt niet wanneer de volgorde omgekeerd is. Daar gelden weer andere adviezen voor, die ik hieronder zal bespreken. Maar eerst de achtergrond van het twee-weken-advies.

De reden om minstens twee weken te wachten na de vaccinatie, is dat er door de stress, de anesthesie, en de ingreep zelf, een verzwakking kan optreden in het afweersysteem, waardoor het vaccin niet meer goed werkt. Oftewel: als je te snel gaat opereren, verliest de vaccinatie zijn effect.

Twee weken na de vaccinatie zijn de mogelijke bijwerkingen ervan verdwenen, en is de reactie van het afweersysteem op het vaccin voldoende op gang gekomen. Dan kun je dus rustig gaan opereren.

Over vaccinatie ná een ingreep is veel minder bekend. In de medische literatuur variëren de adviezen van "een week wachten" tot soms wel "30 dagen wachten". Voor geen van deze periodes zijn echter goede redenen voor te vinden.

Over het algemeen kun je zeggen dat als een kind goed is opgeknapt van de ingreep en de narcose, de BMR-vaccinatie gewoon gegeven kan worden. Een week na de operatie is dan geen probleem. Bespreek dit echter nog wel even met de arts van het consultatiebureau.

Lees ook: