Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

9 september 2005 door Justine Pardoen

Mijn dochter toont haar geslachtsdelen via de web-cam. Wat moet ik doen? (14 jr)

Mijn dochter van bijna 14 jaar laat haar geslachtsdelen zien aan vreemden via de web-cam. Deze "mensen" volgen haar op IP-adres en zeuren net zolang tot het gebeurt en gaan vervolgens steeds een stap verder. Een ander e-mail adres helpt dus niet.

Mijn dochter is vrij onzeker van zichzelf, en maakt dus steeds dezelfde fout door dit toe te laten. Nu had ik de PC voor een maand afgenomen, maar de eerste de beste dag dat zij er weer achter mag, doet ze het weer. Wat kan ik hieraan doen?

Ik word zo langzamerhand stapelgek van dit gedrag, therapie heeft niet geholpen.

Niemand kan haar tot inkeer brengen, omdat ze gewoon andere dingen gaat doen als men hier met haar over wil praten. Bovendien rijgt ze de ene leugen aan de andere, waardoor ik helemaal flip.

Nu heb ik de PC gesloopt waardoor hij niet meer bruikbaar is. Maar houdt het gedrag hier ook mee op, of kan ze dit ook doen bij vreemde mensen op straat?

Nu probeer ik het IP-adres van deze groep mensen (5 stuks) te krijgen, om zodoende aangifte te kunnen doen, of hun PC te hacken. Maar dit lost het probleem niet op van de vieze mannen.

Kunt u mij helpen?

[We adviseerden de vraagsteller om het probleem te bespreken met de vertrouwenspersoon van school. De vraagsteller vond dat onbvredigend en wendde zich opnieuw tot ons. - red.]

Ik denk niet dat iemand van school voldoende kennis heeft in dit soort zaken. Daarmee doe ik hun niet te kort maar dit soort dingen is dermate vreemd gedrag dat een deskundige inschakelen volgens mij beter is.

Het vreemde is dat veel meer kinderen dergelijk gedrag vertonen in Nederland en zichzelf daarmee een prooi maken voor lieden als Loverboys.

Wat mij echter bevreemdt is het feit dat ik niet kan begrijpen dat meisjes dit doen. Mijn dochter vertelt desgevraagd dat ze wel zelfrespect heeft, wat vervolgens voor ons als ouders moeilijk te begrijpen is. Waarom doen kinderen dergelijke dingen?

Nu heb ik van haar begrepen dat ze wel ergere dingen heeft gedaan voor deze en andere personen, alleen wil ze er niets over zeggen. Nu heb ik inmiddels de IP-adressen achterhaald van een aantal mannen en een abuse gemeld bij hun provider. Maar of deze er ook iets mee doet is maar de vraag.

Ook heb ik een aantal gegevens op een externe harddisk gezet om aangifte te kunnen doen tegen deze mannen. Maar toch blijf je dan met vragen zitten zoals het waarom.

De provider van deze personen heb ik reeds gewaarschuwd dat indien zij geen stappen ondernemen ik hun zal hacken. De provider vroeg toen foto's als bewijs. [...]

Ik heb hun daarop gemeld dat ik hieraan niet meewerk, en dat de aangifte ook hun zal betreffen, daar zij de doorgifte verzorgen van dit soort perverse rommel.

Antwoord

U heeft eigenlijk twee kwesties: ten eerste het excessieve gedrag van uw dochter, dat in uw ogen getuigt van een niet-normale seksuele ontwikkeling. U vraagt zich af wat daarachter zit. Ten tweede is er de Internet-problematiek. U denkt erover om zélf iets strafbaars te gaan doen (hacken).

Dit zijn twee verschillende dingen, die ik apart zal bespreken. Daarnaast speelt er eigenlijk nog een derde vraag, namelijk die van de loverboys. Ook daar zal ik nog even op ingaan.

Experimenteer-gedrag

Op zich zou je het gedrag van uw dochter nog wel kunnen zien als normaal experimenteer-gedrag. Uw dochter heeft ontdekt dat ze een bepaalde macht kan uitoefenen met haar lichaam, en dat het spannend is om haar grenzen te verkennen.

Inderdaad zijn er meer kinderen die dit gedrag vertonen, zoals u zelf al zegt. Dat uw eigen dochter daarbij over grenzen heengaat die op den duur niet gezond voor haar zijn, zou ze zelf moeten kunnen ontdekken, als het goed is. In de meeste gevallen gaat het ook zo: binnen nu en twee jaar, zou ze 'wijs' moeten worden.

Maar omdat u zegt dat er al eerder sprake is geweest van therapie, en omdat ze geen enkel besef lijkt te hebben van de risico's, denk ik toch dat het goed is als u voor haar een kinderpsychiater zoekt (waar ze waarschijnlijk nog niet bij onder behandeling is geweest). Ga daarvoor eerst naar uw huisarts, hij of zij kan u verder helpen.

Wijkagent

Wat de Internet-problematiek betreft, denk ik dat u zo snel mogelijk de politie moet inschakelen. Ga geen gevecht aan met uw provider of de jongens die uw dochter belagen, maar meld uw probleem bij de politie. Het is het beste als u dat doet via de wijkagent (zie:www.dewijkagent.nl).

De wijkagent kan samen met u veel uitzoeken. Bijvoorbeeld ook of het jongens betreft die al bekend zijn bij de politie. Ook al is een aangifte dan (nog) niet mogelijk, dan kan het alsnog zinvol zijn om een 'melding' te doen. Dat kan helpen bij het onderzoek.

Het kan best zijn dat de wijkagent niet genoeg expertise heeft als het gaat om Internet, maar hij kan die expertise wel inschakelen binnen zijn organisatie. (Het Korps Landelijke Politiediensten, de KLPD, heeft een afdeling die echt goed is in dit soort dingen. En ook op regionaal niveau zijn er soms politiemensen die van wanten weten.) Bovendien moet de politie weten wat er speelt. Als ouders dit soort dingen niet melden, komt er nooit meer geld voor hulp!

Loverboy-problematiek

Dan de loverboy-problematiek. Een loverboy heeft inderdaad het vermogen een meisje in zijn greep te krijgen. Meestal gaat het om meisjes die onzeker zijn over zichzelf, en sociaal niet zo goed functioneren. Ze worden dan verliefd op zo'n jongen omdat die veel aandacht aan haar besteedt en haar overlaadt met cadeautjes, etc. Vervolgens maakt hij misbruik van de ontstane relatie door het meisje seksueel uit te buiten.

Deze problematiek speelt al ruim 10 jaar en er is inmiddels al veel deskundigheid over opgebouwd.

Mocht u vermoeden dat er zoiets speelt bij uw dochter, dan is dat ook een onderwerp dat zich leent om voor te leggen aan de wijkagent. Eventueel kunt u zich vantevoren al wat inlezen via www.lover-boy.nl.

Houd het hoofd koel

Ik begrijp dat u zich sterk maakt voor uw dochter, maar probeer wel het hoofd koel te houden. Doe dus geen strafbare dingen. Dat is vooral ook in het belang van uw dochter. Ik wens u veel succes!