Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

3 oktober 2003 door Ward van Alphen

Mijn zoon is van school getrapt na vernielingen. Wat nu? (11 jr)

[Tekst ingekort door de redactie]

Mijn zoontje Dieter (11 jaar) wordt snel boos: thuis en op school. Dit speelt al sinds het begin van de lagere school. Hij is dan verbaal agressief en hij gebruikt kwetsende taal jegens de leerkrachten. Hierover is gepraat met de leerkrachten en de directie. Dieter zit nu het ganse jaar alleen aan een bank helemaal vooraan en als hij boos wordt laat men hem afkoelen in plaats van daar onmiddellijk op te reageren. Anders leidt het tot een escalatie.

Zijn gedrag op school werd via opmerkingen in zijn agenda door de leerkracht gevolgd en aan ons meegedeeld om het gedrag in goede banen te kunnen leiden.

Enige tijd geleden werden wij op school geroepen om te melden dat de leerkracht het moeilijk had met hem in de klas. Ik was verwonderd daar ik in zijn agenda geen enkele opmerking had gevonden en zodoende ging ik ervan uit dat alles vlot verliep. We hebben toen afgesproken om de agenda opnieuw dagelijks te gebruiken. Er zou in geschreven worden: "OK" (= goed gedrag) of anders een opmerking.

Wij zijn tevens naar het CLB op school geweest om hierover te praten. Ik heb hen erop gewezen dat ik in het verleden reeds hulp had gezocht bij het CLB maar geen reactie had gekregen. Hierop werd gezegd dat zij hierover niets hadden teruggevonden en dat deze dame niet meer bij hen werkte (nochtans heb ik bewijzen van faxen welke naar het CLB werden gestuurd om hulp te vragen).

[...]

Onlangs vond mijn zoon op school een sleutel welke een loper bleek te zijn voor verschillende klassen. Hierbij heeft hij telkens met een andere leerling van zijn of een hogere klas ingebroken en een aantal dingen vernield. Hij dacht hiermee de aandacht te trekken van de kinderen en "vrienden te maken".

[...]

Vanaf dinsdag werd hij onmiddellijk geschorst. Dit betekent dat hij wel zijn toetsen mag maken maar voor de rest in het bureel van het secretariaat moet blijven.

[...]

Donderdagavond werden wij op school geroepen en hebben wij vernomen dat hij uit de school wordt gesloten. Mijn zoontje beweerde dat hij dit niet alleen had gedaan en de andere kinderen beweerden dat zij alleen maar keken. [...]

Zijn gedrag was zeer fout en hij weet dat. Mijn man en ik hadden gehoopt dat hij een straf zou krijgen die hem en ons zou vooruit helpen. Ik heb tot op heden nog steeds geen idee van wat er nu juist allemaal is gebeurd en wie wat heeft gedaan.

De directeur heeft ons gewezen op het feit dat wij hier wel kunnen tegen in gaan maar dat het geen zin heeft. Voor de directeur is de beslissing onherroepelijk.

Wat mij het meeste heeft gekwetst, is dat hij zei dat voor de klasseraad doorslaggevend is geweest dat zij van mening waren dat ik niet voldoende heb gedaan voor mijn zoon (welke ik al drie jaar logopedie laat volgen omdat hij stottert en om zijn leesniveau te verbeteren).

[...]

Mijn zoontje vindt het allemaal héél erg en is bang dat geen enkele school hem nog zal willen en dat niemand nog zijn vriend zal willen zijn. Hij zegt ook "dan pleeg ik maar zelfmoord". Hij zegt dat alles begonnen is met die sleutel.

Hoe pak ik deze situatie aan en hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niets meer steelt of vernielt?

Antwoord

Allereerst mijn verontschuldigingen dat ik niet zo goed thuis ben in de gang van zaken in het Belgische onderwijssysteem. U gebruikt termen als "CLB", die ik niet ken. Ik neem aan dat het een soort schoolbegeleidingsdienst is.

Verder vind ik het heel spijtig om te horen dat de huidige school niet meer bereid is om met uw zoon verder te gaan. Ik denk trouwens dat ze zelf ook steken hebben laten vallen, want het lijkt me vreemd dat er nooit iets in de agenda heeft gestaan, en dat deze problemen zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Al is er hier natuurlijk een verschil van mening, want de school zegt dat er al eerder door hen problemen zijn aangegeven, en dat u daar niets aan gedaan heeft.

Hoe dan ook lijkt het erop dat ze erg boos zijn over datgene wat uw zoon gedaan heeft, en dat er maar één ding is dat ze willen: hem eruit zetten. Ook als een soort straf.

Excuus-brief

Overigens is het natuurlijk wel erg wat hij gedaan heeft. Hij kan zich ook niet geheel achter anderen verschuilen. Hij heeft immers zelf het initiatief genomen.

In elk geval heeft hij iets goed te maken, zou je denken, al vraag ik me wel af of dat nu nog zinvol is, als hij weg moet van die school. Maar hem nog eens een excuus-brief laten schrijven kan geen kwaad, denk ik. Hij moet ervan doordrongen raken dat je anderen veel pijn doet als je dit soort dingen flikt.

Wat te doen?

Wat kunt u doen? Toch nog uitzoeken waar u kunt protesteren tegen deze beslissing misschien. Maar dan moet u wel met een goed plan komen, om samen met school (en het CLB?) aan de gedragsproblemen van uw zoon te willen werken.

Ik weet overigens niet of het CLB u nog wel wil helpen als uw zoon naar een andere school gaat. In dat geval kunt u maar het beste open kaart spelen, en aan de nieuwe school duidelijk maken dat u echt de samenwerking opzoekt om de problemen op te lossen.

Contacten leren maken

Wat zou u kunnen doen om uw zoon te helpen? Als het echt gaat om aandacht vragen op een verkeerde manier, en als het geen kwaaie jongen is, dan kunt u hem misschien helpen om te leren op een goede manier contacten te leren maken met leeftijdsgenoten.

Hij kan bijvoorbeeld naar een sportvereniging gaan, of naar de scouting. Ik zou zijn problemen goed met hem bespreken, en duidelijk maken dat het belangrijk is om het anders te gaan doen.

Waar je dan wel zeker van moet zijn, is dat er niet een probleem áchter die gedragsproblemen zit. Heeft hij bijvoorbeeld ADHD, waardoor hij zijn impulsen slecht kan beheersen? Dan is het verstandig om dat aan te pakken. Kan het CLB dat misschien voor u uitzoeken?

Nieuwe start

U moet uw zoon duidelijk maken dat hij volgend jaar een nieuwe start gaat maken. Dat hij zelf denkt dat geen school hem meer wil hebben, lijkt me niet reëel, en ook niet dat niemand meer vrienden van hem wil zijn. Wel heeft hij weer een nieuw perspectief nodig, en dat kunt u hem bieden.

Nogmaals: het is heel goed mogelijk dat de huidige school de zaken niet goed heeft aangepakt, maar er moet wel iets gebeuren met het gedrag van uw zoon. Daarvoor moet je een tijd goed samen met school en begeleiders op sportclubs etc. zijn gedrag in de gaten houden en bijsturen.