Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

22 april 2005 door Joanna Sandberg

Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht. Wat kan ik daaraan doen? (7 jr)

Mijn zoon van 7 vraagt de hele dag negatieve aandacht. Hij heeft een zusje van 3. De ene keer kunnen ze goed met elkaar opschieten en de andere keer vliegen ze elkaar in de haren.

Het gedrag van mijn heeft ook gevolgen voor de sfeer in huis. De spanning is om te snijden. Mijn man werkt de hele dag. Hij gaat om half 7 met de trein naar zijn werk en komt pas 's avonds om 7 uur weer thuis. Dus ik moet dit allemaal alleen op zien te lossen. Wat kan ik hieraan doen?

Antwoord

U kunt zelf veel aan het negatieve gedrag van uw zoon doen, maar dan wel met steun van uw man. Hieronder zal ik aangeven hoe jullie dit aan zouden kunnen pakken. Overigens zal ik mij beperken tot datgene wat er thuis gedaan kan worden, omdat u niet aangaf of er op school ook een probleem is.

Samen opvoeden

Uit uw vraag proef ik dat u het zwaar vindt dat de opvoeding van de kinderen alleen op uw schouders rust. Om te beginnen moet u dus met uw man gaan praten en hem vertellen dat u het erg zwaar vindt dat u de kinderen – en vooral jullie zoon – min of meer in uw eentje moet opvoeden.

Ik neem aan dat uw man zijn werktijden niet kan veranderen, maar hij kan u wel degelijk steunen. Hij kan in ieder geval taken van u overnemen als hij thuis is; 's avonds en in het weekend. Bespreek met hem wat u graag zou willen dat hij van u overneemt. Bijvoorbeeld: uw zoon naar bed brengen, en in het weekend dingen doen met de kinderen.Voor uw zoon is het ook belangrijk dat jullie op één lijn zitten en dat hij weet dat zijn vader zich ook met de opvoeding bemoeit. Ook al ziet hij hem minder dan u.

Zodra jullie er onderling uit zijn, zou ik adviseren om samen met uw zoon om de tafel te gaan zitten en te zeggen dat jullie het vanaf nu anders gaan doen. Dat jullie hem gaan helpen om zich wel goed te gedragen en minder ruzie met zijn zusje te maken, zodat het thuis gezelliger wordt.

Echte aandacht

Vaak zie je dat kinderen thuis negatieve aandacht gaan vragen als ze zich vervelen en geen échte aandacht krijgen. Dan gaan ze negatieve aandacht vragen door negatief gedrag te vertonen en door ruzie te maken.

Belangrijk is dus om in ieder geval zelf het voortouw te nemen met voldoende positieve aandacht. Niet de hele dag, maar wel met regelmaat en met echte interesse. Kinderen vinden het heerlijk om iets samen te doen met hun moeder of hun vader.

Structuur

Ook is het prettig voor een kind als zijn dag gestructureerd is. Dat wil zeggen: dat het duidelijk voor hem is wat er die dag gaat gebeuren en wanneer dat zal gebeuren. Zo weet hij van tevoren wanneer hij aandacht van ú (of uw man) krijgt, en wanneer hij iets alleen moet doen.

Zo'n dagelijkse structuur kunt u bereiken door de dag in blokken te verdelen, waarbij elk blok een duidelijke functie heeft. Hieronder zal ik bij wijze van voorbeeld aangeven hoe dat zou kunnen. Vat het niet op als een verplichting om het zo te doen, maar als een suggestie, om de gedachten te bepalen.

Het beroemde kopje thee

Uw zoon gaat naar school. Ik neem dus aan dat de problemen beginnen als hij thuiskomt. We laten het eerste blok dus starten op het moment dat hij uit school komt.

Aangenomen dat hij niet bij een vriendje gaat spelen, is het aan te raden om na school eerst samen wat te drinken. Het beroemde kopje thee met het even beroemde koekje. Het lijkt oubollig en achterhaald, maar dat is het allerminst. Het heeft een belangrijke functie. Je hebt dan gelegenheid om rustig even te praten over hoe het op school was.

Bijvoorbeeld: "Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd? Wat was er leuk en wat was er niet zo leuk?", etc. Dus geen vragen stellen die hij met louter "ja" of "nee" kan beantwoorden, maar vragen waar hij echt een verhaal bij kan vertellen. Anderzijds moet je trouwens wel weer oppassen om hem niet het hemd van het lijf te vragen.

Nuttig is ook om uw dochter (positief) te betrekken bij dat thuiskomen van school. Tegen hem: "Nou, je zusje miste je wel vandaag hoor". En tegen haar: "Kijk, daar is je grote broer weer thuis, fijn dat-ie er weer is!"

Spelen

Na de thee-ceremonie komt het volgende blok: vrij spelen. Bedenk zelf hoe lang hij dat mag doen. (In sommige gevallen kan dit blok anders ingevuld worden, bijvoorbeeld met huiswerk maken of piano spelen.)

U moet goed kijken hoe lang hij alleen kan spelen. Zonodig kunt u hem belonen. Bijvoorbeeld: "Als je een kwartier alleen speelt, dan gaan we daarna een spelletje samen doen, en jij mag kiezen". Als dat een tijd goed gaat, kunt u de tijd van het alleen spelen uitbreiden.

De beloning na het zelfstandig spelen kunt u op allerlei manieren invullen. Het kán een gezelschapsspel zijn, maar ook samen verven, samen knutselen, samen koekjes bakken, samen een balletje trappen, enzovoorts.

Vergeet ook niet om uw dochter – op haar niveau – erbij te betrekken.

TV kijken

Na het spelletje (of datgene wat u als alternatieve beloning bedacht heeft) mag hij een vaste tijd, bijvoorbeeld een half uur TV kijken, terwijl u kookt. Ook kan hij natuurlijk helpen in de keuken, als hij dat leuk vindt, of als u dat wilt

Daarna gaan jullie eten, helpt hij mee met afruimen en mag hij afhankelijk van hoe laat hij naar bed gaat, nog even spelen.

Of een andere volgorde: dat hij zich eerst gaat wassen, pyjama aan, en daarna spelen.

Als papa thuis komt, legt papa hem in bed en leest hij hem een verhaaltje voor.

Complimenten geven

Zoals gezegd is het voor uw zoontje prettig als zo'n vaste indeling zoveel mogelijk elke dag terugkomt. Voorspelbaarheid geeft rust! Ook is het aan te raden om hem zoveel mogelijk positief te benaderen, dus hem complimenten te geven als hij zijn best doet.

Mocht hij ondanks dit alles negatief gedrag blijven vertonen, dan is het aan te raden om dit te ontkrachten. U doet dat door dit gedrag te negeren en door niet in te gaan op zijn gezeur, of door hem een time-out geven als hij na twee waarschuwingen nog niet ophoudt.

Daarnaast lijkt het mij heel goed als u ook tijd voor u zelf heeft. Gaat uw dochtertje naar de peuterspeelzaal, zodat zij leuk met kinderen kan spelen, en u tijd voor uzelf heeft? Ook kan het heel fijn zijn om één keer per week, of in ieder geval met een zekere regelmaat, een avond uit te gaan met vriendinnen en een avond met uw man.

Ik wens u veel succes.