13 december 2002 door Diederik Bosman

Moet een niet volgroeide voorhuid behandeld worden? (1 jr)

Mijn zoon van 1 jaar heeft hypospatia [de vraagsteller bedoelt waarschijnlijk 'hypospadia', in het Nederlands 'hypospadie' – red.]. Bij hem is alleen de voorhuid van de penis niet volledig gevormd.

Is het noodzakelijk om er wat aan te laten doen, en zo ja, wanneer?

Antwoord

Als alleen de voorhuid niet compleet is aangelegd, is er niet per se een behandeling nodig. De term 'hypospadie' is wat dat betreft niet van toepassing, omdat het strikt genomen betekent dat de urinebuis-uitgang (het plasgaatje) op een verkeerde plaats zit.

In het normale geval zit het plasgaatje in de eikel (ook wel 'glans' genoemd). Bij hypospadie kan dit ergens ander op de penis zijn. In dat geval moet er altijd een chirurgische correctie worden toegepast. In het onderhavige geval, bij een niet compleet ontwikkelde voorhuid, is zo'n correctie in principe niet nodig.

Lees ook: