16 april 2010 door Fleur de Lorijn

Nog geen puberteitsverschijnselen met 13½ - wat moeten we doen?

Mijn dochter is 13½. Ze vertoont nog geen enkel teken van beginnende puberteit. Ze is klein voor haar leeftijd (150 cm). Een botfoto toont aan dat ze een botleeftijd heeft van 12 jaar en haar groeihormoon-niveau is erg laag voor haar leeftijd (IGF1 = 138). Haar vader is erg lang (194 cm) en ikzelf ben normaal van lengte (170 cm). Wat kan ik verwachten? Moeten we actie ondernemen?

Antwoord

Bij meisjes spreken we van een late puberteit als er nog niets te zien is op 13-jarige leeftijd (het zou moeten beginnen met borstontwikkeling). Het advies is dan om te laten onderzoeken waardoor de puberteit nog niet gestart is.

Uit uw verhaal blijkt echter dat er al het een en ander onderzocht is door uw huisarts of een kinderarts. Overleg daarom met de arts in kwestie of er op dit moment al genoeg onderzoek is gedaan, of dat er nog meer moet gebeuren.

Ter geruststelling:

  • een late puberteit is vaak familiair bepaald (dus meestal niet iets medisch);
  • er zijn zelden medicijnen nodig om de puberteit op gang te brengen;
  • de prognose van een late puberteit is goed (in principe komt het altijd en zijn er geen complicaties te verwachten).

Wanneer de puberteit eenmaal begonnen is, wordt die in normaal tempo doorlopen. Het is op dit moment moeilijk te zeggen wat haar verwachte eindlengte zal zijn, maar gunstig voor haar eindlengte is in ieder geval wel dat haar botleeftijd achterloopt bij haar kalenderleeftijd, en dat ze nog een groeispurt gaat meemaken zodra ze in de puberteit gaat komen.

Lees ook: