Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

14 maart 2003 door Diederik Bosman

Onze dochter groeit niet goed. Wat moeten we doen? (18 mnd)

Onze dochter Elaine is inmiddels 18 maanden oud en we hebben het gevoel dat ze niet genoeg groeit. Het consultatiebureau geeft aan dat we het nog maar een half jaar moeten aanzien. Misschien krijgt ze wel een groeispurt. We wachten hier echter al geruime tijd tevergeefs op.

Is het raadzaam om toch een arts te raadplegen, of kunnen we het rustig afwachten?

Bij de geboorte was ze 52 cm, met 6 maanden 63,5 cm. Met 9 maanden was ze 69 cm. Hierna nam de groei af. Met 12 maanden was ze 72 cm. Met 15 maanden 74,5 cm en de laatste 3 maanden is ze helemaal niet gegroeid.

Ook haar gewicht is een tijd relatief laag geweest voor haar lengte. Ze was wel een kilo aangekomen in 3 maanden en weegt nu 9,5 kilo.

Als ouders hebben wij een lengte van 1,73 m en 1,87 m. Haar zus van 3½ jaar oud is 105 cm en was met 18 maanden 84,5 cm. We proberen een en ander niet te veel te vergelijken, maar tot 6 maanden waren ze qua groei bijna identiek en een jaar later schelen ze 10 cm. Dit is wel een heel groot verschil. In hoeverre is de groei van een kind gerelateerd aan de lengte van beide ouders? Of zit daar totaal geen verband in?

Antwoord

Als we de gegevens van uw dochter bekijken, constateren we dat ze vanaf de geboorte aan de kleine kant was. Tot de leeftijd van 12 maanden groeide ze voldoende op haar eigen groeicurve, hetgeen geruststellend is. Maar vanaf de leeftijd van 12 maanden begint ze qua lengte duidelijk af te buigen. Haar gewicht is te laag voor haar leeftijd, maar voor haar huidige lengte voldoende.

Al met al geeft dit inderdaad reden tot zorg, met name vanwege de afbuigende lengtegroei na 12 maanden. Wij vinden het niet iets om gewoon maar af te wachten.

Voor de vertraging kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals:

  • hormonale oorzaken;
  • voedingsproblemen of verteringsproblemen;
  • of langdurige chronische ziekten.

Het duidelijke afbuigen van de lengtegroei moet verder onderzocht worden door een kinderarts. Die zal onder andere vragen naar het exacte voedingspatroon van uw dochter; bereidt u zich daar in ieder geval alvast op voor. Ook zal hij vragen of er misschien is iets in de voeding veranderd is na die 12 maanden. En ook of verder nog klachten zijn, zoals buikpijn, diarree, braken of obstipatie.

Lengte van de ouders

Wat uw eigen lengte betreft: die is inderdaad van invloed op de lengte van uw dochter. Op grond van de lengte van beide ouders (jullie zijn allebei vrij lang) zou je dus verwachten dat uw dochter eigenlijk bóven het gemiddelde zou moeten groeien in plaats van eronder.

Voor de uiteindelijke lengte van meisjes hanteren we als vuistregel: de gemiddelde lengte van beide ouders, min 2 centimeter. Dat betekent dat de te verwachten eindlengte van uw dochter ongeveer 1,78 m zou zijn, vooropgesteld dat er geen sprake is van ongelukken of ziektes.

Lees ook: