Sneller herstellen na de bevalling: 7x tips om je te helpen!

27 september 2005 door Merit Tabbers

Onze pasgeboren baby kan niet poepen zonder hulp. Wat betekent dat? (3 wkn)

Mijn dochtertje van 3 weken heeft slechts één keer spontane ontlasting gehad. Wij helpen haar nu door met de thermometer en met de pink haar anusje te stimuleren. Dit gaat goed; de ontlasting is dan ook zacht. Als we niks doen, wordt ze na anderhalf à twee dagen erg onrustig en huilerig. Wanneer we haar dan helpen, komt er eerst een wat harder stuk en daarna weer zachte ontlasting.

Volgens de huisarts werkt het laatste gedeelte van de darm (nog) niet goed; hij geeft geen prikkel tot ontlasten. Hij wil nog wachten met doorverwijzen naar de kinderarts totdat ze 2 maanden is, omdat het nog spontaan kan herstellen (het darmstelsel moet nog uitrijpen, zei hij). Zo niet, dan zou ze misschien geopereerd moeten worden.

Mijn vragen zijn:

  • Hoe groot is de kans dat zij alsnog spontaan zelf gaat poepen?
  • Wat houdt zo'n operatie precies in en hoe groot is de kans op succes?
  • Wij voegen venkelthee toe aan de voeding tegen krampjes. Poept ze daardoor niet uit zichzelf (worden de darmen er lui van)?

Antwoord

Ik begrijp u ongerustheid goed. Ik heb nog wel wat vragen:

  • heeft ze binnen 24 tot 48 uur na de geboorte meconium geloosd? (Meconium is de eerste, teer-achtig zwarte poep na de geboorte);
  • heeft ze voedingsproblemen?
  • is ze verder ziek?
  • heeft ze een bolle buik?
  • groeit ze?

Deze vragen zijn bedoeld om onderscheid te kunnen maken tussen 'gewone' obstipatie (verstopping) enerzijds en de ziekte van Hirschsprung anderzijds. Bij kinderen met deze ziekte is de meconium-lozing vaak vertraagd, ze zijn ziek, ze braken, en ze hebben een bolle buik. Overigens moet er ook nog een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, om de diagnose 'Hirschsprung' te kunnen stellen.

Hirschsprung is een ziekte die gelukkig heel weinig voorkomt. De kern van het probleem is dat de zenuwvezels aan het uiteinde van het maagdarmkanaal niet goed zijn aangelegd (vanaf de anus tot aan een variabele afstand naar boven in de dikke darm). Er is dan een operatie nodig om het zieke deel van de darm te verwijderen.

U vroeg wat de prognose ná zo'n operatie is. Ik kan daar moeilijk iets over zeggen, omdat het heel erg afhangt van het soort operatie dat er wordt uitgevoerd. Er zijn namelijk meerdere varianten mogelijk. Over het algemeen blijft er na afloop wel de neiging tot obstipatie bestaan en hebben de kinderen vaak aanvullende laxantia (laxeermiddelen) nodig.

Nu terug naar uw eigen situatie. Aangezien ik de antwoorden op de eerder genoemde vragen niet weet, en aangezien ik ook niet weet hoe het lichamelijk onderzoek verlopen is, kan ik vanzelfsprekend niet zeggen of er in uw geval sprake zou kunnen zijn van Hirschsprung. De kans is echter het allergrootst dat uw dochter obstipatie heeft, omdat dit nu eenmaal veel vaker voorkomt.

Heeft de huisarts trouwens al een laxeermiddel heeft voorgeschreven? Bij obstipatie zou ze daar goed op moeten reageren. Bespreek dat met uw huisarts, want dat lijkt me van belang!

Tot slot uw vraag over de venkelthee. Darmen worden niet lui van venkelthee. Overigens worden ze ook niet lui van een laxeermiddel (zoals movicolon).

Kortom: maak zo snel mogelijk opnieuw een afspraak met uw huisarts. Succes ermee!

Lees ook: