1 januari 2000 door Maaike Verrips

Roermonds en ABN naast elkaar?

Onze dochter is bijna anderhalf jaar. Ik praat consequent mijn Roermondse dialect tegen haar. Niet zozeer om haar dat te laten spreken, maar om de familie te verstaan. Haar vader praat ABN tegen haar en onderling praten vader en moeder ABN.

Is dat wel of niet goed voor de taalontwikkeling van onze dochter? Ze begint overigens heel veel te brabbelen met af en toe een verstaanbaar woordje ertussen.

Antwoord

Met uw keus om consequent uw dialect met uw dochter te spreken volgt u de
een ouder - een taal methode, die bekend staat als een goede manier om kinderen tweetalig op te voeden. In hoeverre het Roermondse dialect dat u spreekt afwijkt van het ABN weet ik eerlijk gezegd niet, dus ik kan ook niet beoordelen of hier echt sprake is van tweetaligheid.

Op uw vraag of deze manier van opvoeden goed is voor de taalontwikkeling, kan ik zonder de situatie te kennen alleen een globaal antwoord geven. Zoals gezegd staat de methode die u volgt als goed bekend. Verder zijn er geen aanwijzingen dat tweetalig opgroeien slecht is voor kinderen, noch voor de taalontwikkeling, noch voor andere aspecten van de ontwikkeling. In grote delen van de wereld is het trouwens volkomen vanzelfsprekend dat men van kinds af aan meer dan een taal spreekt.

In hoeverre uw dochter zich zal bekwamen in zowel het ABN als het Roermonds hangt natuurlijk niet alleen af van het taal-beleid van haar ouders. Uit uw adressering maak ik op dat u niet in Roermond woont. De kans bestaat dat uw dochter haar belangstelling voor het Roermonds gaat verliezen als ze weinig in situaties terechtkomt waarin ze het kan of moet gebruiken. Dat gebeurt vaak als kinderen naar de crèche of naar school gaan. Ze worden dan geconfronteerd met het feit dat de taal die ze spreken niet door andere kinderen gebruikt wordt, waarna ze concluderen dat ze er 'niets aan hebben'. Dat leidt er bij sommigen toe dat ze zich tegen die taal gaan verzetten.

Als u het echt nodig vindt dat ze haar Roermonds 'bijhoudt', is het raadzaam om te blijven zorgen dat ze regelmatig in een omgeving verkeert - naast de gesprekken met u - waarin dat dialect als vanzelfsprekend gesproken wordt.

Wat betreft haar ontwikkeling van het ABN hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat hoort ze van uw man en van u als u met hem (en waarschijnlijk ook met anderen) praat en waarschijnlijk ook op school en in de rest van haar omgeving. Ze hoort dat dus voldoende om zich heen om het te leren spreken als haar moedertaal.