17 november 2004 door Lissy de Ridder

RS-virus: is MM 2000 een geregistreerd geneesmiddel? (6 mnd)

Onze zoon (6 maanden) is dit weekend opgenomen in het ziekenhuis op verdenking van het RS-virus. Nu heb ik ergens gelezen dat er tijdens dit virus gevaccineerd kan worden met MM 2000. Weet u of dit een geregistreerd geneesmiddel is?

Antwoord

MM 2000 is geen geregistreerd geneesmiddel. Mogelijk gaat het om een homeopathisch middel. In ieder geval heb ik er nog nooit van gehoord.

Het RS-virus veroorzaakt luchtweg-infecties en steekt elk najaar opnieuw de kop op. Een volwassene die dit virus oploopt, wordt hooguit neusverkouden. Baby's, en met name te vroeg en/of te klein geboren baby's, of baby's met luchtweg- of hart-afwijkingen, kunnen er echter flink ziek van worden. Ademhalingsklachten staan altijd op de voorgrond, in sommige gevallen is zelfs tijdelijke beademing noodzakelijk.

Omdat uw zoon al 6 maanden is (dus geen pasgeborene meer), en naar ik aanneem gezond is, bestaat dit gevaar voor hem niet.

Kinderen die risico lopen op ernstige luchtwegproblemen, kunnen gevaccineerd worden. Dit moet altijd plaatsvinden vóór er daadwerkelijk een infectie is opgetreden. Een medicijn tegen de infectie zelf bestaat (nog) niet, er zijn alleen ondersteunende maatregelen mogelijk.

Het vaccin heet palivizumab (merknaam Synagis) en kost 635 euro per gift. Tijdens het risico-seizoen, van oktober tot maart, is elke maand een vaccinatie nodig. Het vaccin wordt vergoed voor risico-patiënten, namelijk:

  • te vroeg geboren baby's (geboren na 32 weken zwangerschap of minder);
  • baby's met luchtwegklachten ten gevolge van onrijpe longen (BPD);
  • en baby's met een ernstige hart-afwijking.
Lees ook: