25 oktober 2002 door Diederik Bosman

Shaken baby syndroom door schudden met zijn eigen hoofd? (8 mnd)

De laatste tijd hoor je veel over het shaken baby syndroom. Mijn zoontje van 8 maanden schudt vaak met z'n hoofd op en neer als hij in de kruiphouding zit. Dit doet hij dan enige tijd, en ook z'n ogen beginnen te rollen. We leiden hem nu af of pakken hem op, want we vinden het wel eng.

Kan hij hiervan ook het shaken baby syndroom krijgen?

Antwoord

Het shaken baby syndroom treedt op bij zeer kleine kinderen die hard heen en weer worden geschud. Het is dan ook vaak een uiting van kindermishandeling. Het geeft aanleiding tot ernstig hersenletsel en/of hersenbloedingen, en kan zelfs dodelijk aflopen. Ook treden er vaak oogafwijkingen bij op.

Belangrijk is dat het vooral optreedt bij jonge zuigelingen. In uw geval lijkt er geen risico op dit nare syndroom, omdat het om relatief gering schudden gaat, bij een al iets ouder kind. Wij denken dus dat u zich hierover geen zorgen moet maken.

Wel lijkt het ons zinvol om eens na te gaan waaróm uw kindje eigenlijk zo schudt met zijn hoofd, en waarom hij daarbij zijn ogen wegdraait.

Meestal is het onschuldig, maar het kan ook passen bij een vorm van epilepsie. Het is echter heel moeilijk om dat via deze weg en vanaf deze afstand goed in te schatten. Het kan dus zijn dat we u volstrekt ten onrechte een beetje ongerust maken. Daarom lijkt het ons een goed idee om het een keer op te nemen op video, en dit aan uw huisarts of de consultatiebureau-arts te laten zien.

Lees ook: