Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

1 december 2000 door Jeroen Aarssen

Slordig vanwege tweetalig én linkshandig? (9)

Mijn jongste dochter is bijna 9. Ik vind dat ze zich tamelijk slecht concentreert, gauw afgeleid is en slordig schrijft, hoewel ze zich echt inspant. Zou dit kunnen omdat ze linkshandig is en hoe kan ik haar helpen? Wij wonen in Athene en ze is 2-talig opgevoed.

Antwoord

Linkshandige kinderen zijn van nature niet slordiger dan rechtshandige kinderen. Wel kunnen ze soms minder goed overweg met allerlei schrijf- en knutselgereedschappen (zoals pennen, scharen, linialen en computermuizen) die standaard worden ontwikkeld voor gebruik met de rechterhand. Speciaal voor linkshandigen gemaakt materiaal kan helpen tegen slordigheid. Een informatieve site over linkshandigheid is die van de wetenschapsjournalist Rik Smits. Zie
http://www.xs4all.nl/~riksmits/lhu/lhu.html.

Negatieve houding

Er is trouwens geen enkel verband tussen linkshandigheid en tweetaligheid. Wat beide hooguit met elkaar gemeen hebben is dat zowel linkshandigen als tweetaligen te maken hebben met een negatieve houding van buitenstaanders.

Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn, is linkshandigheid de uitzondering (en dus "gek"). En veel eentalige mensen denken ten onrechte negatief over tweetaligheid. Als je thuis een andere taal spreekt dan op school, denken mensen dat dat een zware last is, die je met je meezeult en je belemmert in de ontwikkeling van je tweede taal. En wie weet zijn er zelfs mensen die denken dat een kind met links gaat schrijven omdat het tweetalig wordt opgevoed...

Dubbele houding

In Nederland bestaat een nogal dubbele houding tegenover tweetaligheid: aan de ene kant vindt men het enorm prestigieus om kinderen naar een tweetalige school te sturen. Ouders geven als reden dat ze het zo ontzettend belangrijk vinden dat hun kinderen een andere taal (meestal Engels) leren en in aanraking komen met een andere cultuur.

Aan de andere kant is de houding behoorlijk negatief wanneer het gaat om talen die minder prestige hebben, zoals Turks of Berbers.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat linkshandigen, tweetaligen en linkshandige tweetaligen slechter zouden presteren omdat ze linkshandig en/of tweetalig zijn. Toch kunnen kinderen gevoelig zijn voor signalen die anderen – bewust of onbewust – afgeven. Als de omgeving (uw gezin, de school, vriendinnetjes) voortdurend laat merken dat schrijven met links of spreken van Nederlands in Griekenland raar is, dan reageert uw dochter daar misschien op door slordiger te werken.

Niet laten afschepen

Als u zich zorgen maakt om het gebrek aan concentratie van uw dochter, kunt u dat bespreken met de leerkracht, de schoolarts of de huisarts. Ik weet niet hoe de school in Griekenland omgaat met linkshandigheid en tweetaligheid, maar laat u zich niet afschepen met het argument dat die twee de oorzaak kunnen zijn van leer- of gedragsproblemen. Succes!