Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

10 december 2010 door Nadia Eversteijn

Terug naar Nederland - welke school voor onze dyslectische zoon? (9 jr)

Ons Frans-Nederlandse gezin overweegt om in Nederland te gaan wonen. Mijn drie zoons, van 13, 11 en 9 jaar, hebben altijd in Frankrijk gewoond en op een Franse school gezeten. De oudste twee spreken en lezen het Nederlands zeer goed, het schrijven vertoont nog enige lacunes.

Alhoewel ik erop voorbereid ben dat de overgang van een Franse middelbare school naar een Nederlandse niet helemaal zonder slag of stoot zal verlopen, heb ik er vertrouwen in dat het uiteindelijk wel goed zal komen.

Mijn jongste zoon is echter dyslectisch. Hij leest niet erg vlot, en heeft veel moeite met de Franse spelling. Hij begrijpt en spreekt het Nederlands prima, maar leest het Nederlands op een eenvoudig niveau.

Gezien zijn vrij ernstige vorm van dyslexie vraag ik me af of het wel een goed idee is om hem in te schrijven op een Nederlandse basisschool. Misschien dat de Franse school een betere optie is, ondanks het feit dat ik hem graag zou willen laten overstappen naar het Nederlandse onderwijssysteem, en ondanks de hoge kosten die verbonden zijn aan de Franse school.

Antwoord

Er is één factor die doorslaggevend zou moeten zijn bij uw beslissing: bent u van plan zich voorgoed in Nederland te vestigen, of niet?

Als u inderdaad van plan bent om in Nederland te blijven, dan zal uw (jongste) zoon hoe dan ook schriftelijke vaardigheden in het Nederlands nodig hebben. Dan kunt u hem maar beter direct de overstap laten maken naar het Nederlandstalige onderwijs, ook al zal dat in het begin natuurlijk best lastig zijn.

Een dyslectisch kind heeft altijd moeite met lezen en schrijven, in alle talen. (Zo niet, dan is er wat anders aan de hand.) En omdat uw zoon tot nu toe meer oefening in het Frans heeft gehad, is het logisch dat hij op dit moment grotere problemen heeft met het Nederlands.

Dyslexie-protocol

Alle Nederlandse scholen hebben een dyslexie-protocol. Dat betekent dat uw zoon altijd recht op speciale faciliteiten, zoals het gebruik van een cassettebandje of een Daisy speler bij een toets begrijpend lezen.

Wel is het zo dat de ene school wat meer affiniteit met dyslexie heeft dan de andere. Voordat u een schoolkeuze maakt, zou ik daarom zeker met de directie of de IB'er (intern begeleider) spreken over de dyslexie van uw zoon:

  • hoe kan de school daarmee omgaan?
  • kan er ook remedial teaching geboden worden?
  • zou de leerkracht ook af en toe positieve aandacht willen besteden aan het feit dat uw zoon goed Frans beheerst?

Dat laatste is natuurlijk heel knap en iets wat zijn klasgenoten niet kunnen. Op die manier komt de nadruk niet alleen maar te liggen op datgene wat hij niet zo goed kan.

Vergoeding

Als uw zoon op dit moment 9 jaar is, en als het gaat om een ernstige vorm van dyslexie, dan komt hij wellicht ook in aanmerking voor vergoeding van dyslexie-behandeling door de zorgverzekeraar. Zie:

Terug naar Frankrijk?

Mocht u van plan zijn om op termijn weer terug te keren naar Frankrijk, dan zou de Franse school wel een goede investering zijn. In dat geval blijft uw zoon zijn Franse lees- en schrijfvaardigheid nodig hebben voor zijn toekomst, en is het beter als hij die ook in Nederland verder blijft ontwikkelen.

Veel succes met uw keuze, en welkom terug alvast!