30 april 2001 door Jeroen Aarssen

Tweetalig opvoeden in je eentje - kan dat?

Ik ben de alleenstaande moeder van een dochter van 2 maanden. Haar Italiaanse vader (woonachtig in Italië) wil graag contact met haar. Zelf spreek ik zowel Nederlands als Italiaans vloeiend. Wat is de beste manier om mijn kind deze twee talen goed aan te leren?

Antwoord

Het is niet onmogelijk om als alleenstaande ouder uw kind tweetalig op te voeden, zeker niet wanneer u beide talen goed onder de knie hebt. Als een kind twee talen om zich heen hoort, zal het altijd iets van beide overnemen.

Eerste optie

U kunt het op verschillende manieren aanpakken. De eerste optie is dat u afwisselend Nederlands en Italiaans spreekt. Het voordeel is dat u zelf verantwoordelijk bent voor de "input" van de twee talen; u levert zowel het Nederlands als het Italiaans. Dergelijke input in beide talen is een voorwaarde om ze te kunnen leren.

Nadeel

Deze aanpak heeft ook een nadeel: het is belangrijk dat een kind de twee talen leert scheiden. Als uw dochtertje gaat praten, zult u merken dat zij (misschien wel een paar jaar lang) de talen door elkaar gooit. Dat is een fase waar elke tweetalige doorheen moet.

Op een gegeven moment moet een kind duidelijke signalen krijgen waaruit het kan afleiden welke woorden en zinnen tot de ene en welke tot de andere taal behoren. Twee ouders kunnen hun kind helpen de talen te scheiden door elk hun eigen taal te gebruiken.

Bij gebrek aan partner moet een alleenstaande ouder echter iets anders verzinnen. Een mogelijkheid is dat u duidelijk en consequent kiest voor een soort "één-situatie-een-taal"-strategie (in plaats van de bekende "één-ouder-een-taal"-strategie). U kunt bijvoorbeeld overwegen om altijd in het Italiaans voor te lezen en tijdens de maaltijden altijd Nederlands te praten. Maar dat is allemaal geen eenvoudige opgave en het lijkt ook nogal onnatuurlijk.

Tweede optie

De tweede optie is dat u consequent Italiaans praat tegen uw dochtertje en erop moet vertrouwen dat zij genoeg Nederlands hoort van anderen (familieleden, vrienden, buren, leidsters van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, etc.).

Kinderen kunnen namelijk ook tweetalig worden doordat mensen van buiten het gezin de tweede taal inbrengen. U woont in Nederland, waardoor het Nederlands toch al op allerlei manieren hoorbaar is (en dus als "input" aanwezig is).

Nadeel

Het nadeel hierbij kan zijn dat u het vervelend vindt dat u niet in het Nederlands "mag" praten tegen uw dochtertje.

Ondanks de nadelen die ik noemde, zorgen beide aanpakken ervoor dat een kind van jongs af aan zo veel mogelijk input krijgt van twee talen. Daardoor is het goed mogelijk dat uw dochtertje tweetalig wordt.

Ik wens u veel succes!