1 januari 2000 door Joanna Sandberg

Verband tussen kuchje en scheiding? (11 jr)

Sinds mijn vrouw en ik zijn gescheiden (een half jaar geleden), heeft onze zoon (11 jaar) een kuchje. We zijn met hem naar de huisarts geweest maar er is geen medische verklaring voor te geven.

Nu vragen mijn ex-vrouw en ik ons af of dit kuchje verband zou kunnen houden met het vragen om aandacht, of dat het iets met angst te maken heeft, of dat er sprake is van een gewoonte. (Al had hij voor de scheiding geen kuchje!). Wij hopen dat u wat licht op het kuchje van onze zoon zou kunnen werpen.

Antwoord

U schrijft dat uw zoon van 11 jaar een kuchje (ontwikkeld) heeft sinds de scheiding van een half jaar geleden. De huisarts heeft uw zoon bekeken, en hij heeft geen medische oorzaak kunnen vinden voor zijn kuchje. Dat zou er dus op kunnen wijzen dat uw zoons kuchje een psychisch component heeft.

U vraagt u zelf al af of het te maken heeft met angst, een gewoonte of aandacht vragen. Waarschijnlijk heeft het met alle drie deze punten te maken. U geeft nauwelijks informatie over de omstandigheden, zodat ik alleen een globaal antwoord kan geven.

Ik ben namelijk erg benieuwd naar hoe de scheiding verlopen is, of er heftige ruzies waren, was het een onverwachte scheiding voor uw zoon, heeft uw zoon (voor en) na de scheiding veel contact met beide ouders, is hij enig kind, is het een introvert kind, heeft hij vriendjes, en hoe gaat het met hem op school?

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Dit geldt zeker ook voor jongens. In tegenstelling tot de meeste meisjes houden jongens zich meestal verre van de relatieproblemen van hun ouders, en kan de scheiding onverwacht komen. Een scheiding roept vaak angst op. Het vertrouwde houdt op te bestaan, en hoe gaat de toekomst er uit zien. Wanneer ouders na de scheiding door blijven ruzieën, dan heeft dat altijd een zeer negatief effect op de ontwikkeling van de kinderen.

Veel kinderen, en met name wanneer het niet van die praters zijn, gaan tijdelijk nagel bijten, of lastig (aandacht vragend) gedrag vertonen, of in bed plassen, maar de meeste kinderen hebben moeite om zich te concentreren op school en halen slechte cijfers.

Uw zoon heeft een kuchje. Een steeds terugkerend kuchje roept vaak veel op. Het is hoorbaar en hinderlijk voor de omgeving. Uw zoon is waarschijnlijk angstig en verdrietig, maar ook boos omdat u en zijn moeder zijn gaan scheiden. Veel kinderen, en waarschijnlijk ook uw zoon, vinden het met name moeilijk om hun boosheid in deze te uiten.

Misschien is zijn kuchje als een beetje ‘pesterig’ gedrag op te vatten. Het moet u en uw vrouw toch ook irriteren, terwijl uw zoon ‘er niks aan kan doen’. Deze gewoonte kan je ook zien als een inadequate uiting van spanning.

Maar in ieder geval bereikt uw zoon met zijn kuchje dat u en zijn moeder, alhoewel gescheiden, zich samen bezig houden met hem.

Mijn advies aan u is om geen extra aandacht aan het kuchje te besteden. Het gaat weer over. Wel is het belangrijk dat u uw zoon de ruimte geeft om zijn gevoelens rondom de scheiding te uiten. Probeer met hem over de scheiding te praten, zonder dat u er weer te veel boven op zit.

Ook is het goed voor zonen om veel met hun vader te zijn en dingen samen te doen. Vaak is het ook makkelijker praten als je samen bijvoorbeeld gaat wandelen, vissen, knutselen, etc.

Het is belangrijk dat u en uw ex-vrouw zorgen voor een veilige, rustige opvoeding, waarin overleg over de opvoeding mogelijk blijft, met zo min mogelijk ruzies die uw zoons opvoeding negatief beïnvloeden.