20 augustus 2002 door Saskia Nihom-Nijstad

Voorbereiding op verhuizing

Mijn dochters zijn allebei bijna 9 en zijn net naar groep 6 gegaan. Na de kerstvakantie gaan we verhuizen naar een klein dorp. Mijn dochters zien hier erg tegenop. Zij zitten al vanaf de kleuterschool op deze school. Hoe kan ik dit het beste met hen voorbereiden?

Antwoord

Het verbaast mij niets dat uw dochters tegen de verhuizing opzien, en ik vermoed dat dat eigenlijk ook voor u geldt. Voor u is het een hele klus, en voor uw kinderen is het een ingrijpende gebeurtenis die helemaal niet leuk is. Verhuizen staat niet voor niets op nummer 3 in de top-10 van stress-oorzaken.

U vraagt zich af hoe u uw kinderen het beste op de verhuizing kunt voorbereiden. Hieronder zal ik uitleggen wat een verhuizing bij kinderen oproept (heftige emoties) en hoe u daarmee om kunt gaan (benoemen). Tenslotte geef ik u een leestip voor een praktisch boekje over verhuizen met kinderen.

Verhuizen is vreselijk

Ouders beslissen dat er verhuisd gaat worden. Deze beslissing kan om uiteenlopende redenen genomen worden. Je kunt van een klein huis naar een groter huis willen, of je kunt ander werk gevonden hebben, of je gaat scheiden, of je wordt door je werkgever overgeplaatst naar een andere stad. De grenzen tussen een verhuizing uit vrije wil of een verplichte verhuizing zijn niet altijd even duidelijk.

Voor kinderen is een verhuizing – om welke reden dan ook – vreselijk. Zij hebben er niet om gevraagd om uit het oude huis en hun vertrouwde omgeving weg te gaan. Het is van belang dat u, als ouder, zich dit realiseert. Kinderen vragen nooit om een verhuizing. Maar als het eenmaal zover is, en de beslissing al is genomen, dan zijn zij wel afhankelijk van jou als opvoeder. Helaas wordt dit nog wel eens over het hoofd gezien.

Verhuizen is beangstigend

Verhuizen is veranderen en veranderen betekent het oude loslaten, achterlaten. Verhuizen is een vorm van verlies.

Voor kinderen verandert er bij verhuizen heel veel. Ze zijn nog niet goed in staat om deze grote verandering te rationaliseren. Het roept heftige emoties bij hen op: angst voor het nieuwe, onzekerheid, onveiligheid, en minder vertrouwen.

Uw dochters gaan naar een nieuwe school, moeten hun vriendjes en vriendinnetjes achterlaten, krijgen in het nieuwe huis een andere kamer, gaan fietsen in een andere omgeving. Verwarring, spanning... hoe zal al dat nieuwe zijn?

Advies: praten

Het belangrijkste advies dat ik u kan geven, is om met uw dochters te praten over al die emoties. Maar hoe doe je dat?

  • Niet doen - Trap in ieder geval niet in de valkuil van het ontkennen van hun negatieve gevoelens. Zeg dus niet: "Ah joh, zo erg is het allemaal niet". Het is namelijk wél erg.
  • Wel doen - Benoem hun angst, hun onzekerheid, hun spanning, hun verwarring. Door het benoemen van hun emoties helpt u uw dochters hun eigen gevoel onder woorden te brengen en laat u merken dat u begrip heeft voor al dat nare gevoel. En uw begrip helpt uw dochters te accepteren dat dergelijke gevoelens gewoon zijn bij een ingrijpende gebeurtenis zoals deze.

Verder lezen

Wilt u meer weten over de omgang met een verhuizing, dan kan ik u het volgende boekje aanraden: Verhuizen met kinderen, van Hannie Vink en Piet Schelling (uitg. Kok Lyra, 1999).

Dit boekje staat vol met handige en makkelijk toepasbare tips. Zo staat er achterin een lijstje met aanbevelingen voor de periode vóór, tijdens en na de verhuizing.

Daarnaast bestaan er ook kinderboeken over verhuizen. Misschien helpt het uw dochters zo'n kinderboek te lezen.

Ik wens u veel succes met de voorbereidingen én met de verhuizing!