Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

17 oktober 2003 door Diederik Bosman

Vragen over mastocytose (6 mnd)

Onze dochter van 6 maanden heeft een mastocytoom ter grootte van twee 2-eurostukken naast elkaar op haar linker bovenbeen. De plek "werkt". De plek voelt aan als een onderhuidse plak. Er groeit meer haar op en hij kleurt niet mee met de rest van de huid.

Foto's op Internet laten vaak kinderen zien met zeer veel plekjes over het hele lichaam en vaak donker van kleur.

Kunnen er zoveel verschillende "afwijkingen" zijn in deze dermatologische "ziekte"? Hoe zal het verdere verloop zijn? En waarom wil men pas gaan behandelen als ze in het gezicht ontstaan?

Antwoord

In zijn algemeenheid wordt het verschijnsel dat u beschrijft "mastocytose" genoemd. Dat betekent dat het aantal mest-cellen (die bij iedereen in de huid zitten) op die plaats groter is, en zelfs nog toeneemt.

Er zijn verschillende varianten:

  • als er slechts één huidafwijking wordt gezien, spreekt men van "mastocytoom", wat ook bij uw dochter het geval lijkt te zijn
  • als er meerdere plekken aanwezig zijn, is er sprake van een andere vorm, en spreekt men van "diffuse cutane mastocytose".

Vorm, kleur en grootte

Het mastocytoom zelf is meestal geelbruin van kleur en kan soms snel groeien. Zoals u zelf al beschreef – naar aanleiding van de foto's die u gezien heeft – kunnen er verschillen zijn in vorm, kleur en grootte.

Meestal blijft het bij het optreden van één mastocytoom. Zeldzamer is het indien er meerdere mastocytomen ontstaan. Bij wrijven op het mastocytoom kunnen er blaren en vooral jeuk ontstaan. Heel soms treden nóg ernstiger reacties op (zoals ook bij de diffuse cutane mastocytose).

Spontane verdwijning

Als er sprake is van één mastocytoom, dan verdwijnt dit vaak spontaan na enige na jaren. Dat is ook de reden om in eerste instantie af te wachten wat er gebeurt, tenzij het mastocytoom op een plek ontstaat waar meer last is te verwachten (zoals in het gezicht).

Diffuse cutane mastocytose

Is er sprake van een diffuse cutane mastocytose, dan ligt het anders. In dit geval is de huid diffuus geïnfiltreerd met mest-cellen, wat zich uit in grote gelige blazen en plekken op verschillende gebieden in de huid. Daarbij kunnen ook organen betrokken zijn.

Dit kan tot een groot probleem leiden, omdat in de mest-cellen bepaalde stoffen geproduceerd worden (histamine, prostaglandinen en leukotrienen), die aanleiding kunnen geven tot:

  • malaise
  • veel jeuk
  • het optreden van grote blaren en bulten
  • buikpijn
  • en andere vormen van allergische reacties.

In dit geval is er een behandeling met medicijnen nodig.

Lees ook: