26 mei 2006 door Merit Tabbers

Wat is het beleid bij een hoestende en rochelende baby? (0-7 mnd)

Mijn zoontje van 7 maanden hoest al vanaf zijn geboorte, met een vaak blaffende hoest. Soms rochelt hij met het ademen, en af en toe moet hij slijm weghoesten. Hij groeit echter goed, eet goed, heeft goede ontlasting, en is altijd vrolijk en actief.

We zijn hiervoor bij de kinderarts geweest. Er is een longfoto gemaakt en er is bloed afgenomen, waarbij gekeken werd naar het Hb-gehalte, de leukocyten en eventuele allergieën.

Als je weggaat uit de spreekkamer, besef je dat je veel vragen niet gesteld hebt. Zo vroeg ik mij bijvoorbeeld af of het maken van een longfoto en het doen van zo'n soort bloedonderzoek een standaardprocedure is bij hoestklachten.

De kinderarts denkt overigens dat het hoesten veroorzaakt wordt door een te slap strottehoofd, en dat onze zoon een happy wheezer is. Het kon echter ook reflux zijn. In ieder geval is het dus – hoogstwaarschijnlijk – niets ernstigs.

Antwoord

U wilde weten of een longfoto en een bloedonderzoek standaard zijn bij hoestklachten. Dat is niet het geval. Wat er in zo'n geval gebeurt, is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de voorgeschiedenis, en het lichamelijk onderzoek. Per kind kan dat dus verschillend uitpakken.

In uw geval is er een longfoto gemaakt. Dat zou ik in dit geval ook gedaan hebben, omdat zo'n foto een verklaring kan geven voor de hoestklachten:

  • misschien heeft het kind iets ingeslikt, zoals een munt of een batterij;
  • er kan sprake zijn van een aangeboren afwijking, bijvoorbeeld van de luchtwegen;
  • er kan sprake zijn van een ontsteking, die op een foto te zien kan zijn.

Daarnaast is er bij uw zoon een bloedonderzoek gedaan. Ook dat kan ik heel goed begrijpen, omdat zo'n onderzoek aanwijzingen kan geven over een infectie of een allergie.

Al met al zijn er bij uw zoon geen ernstige dingen gevonden. Dat is dus goed nieuws!

Lees ook: