6 april 2004 door Lissy de Ridder

Wat is lactose-intolerantie en hoe ga je daarmee om? (alle lftd.)

Bij onze zoon – nu 9 jaar – is vorig jaar vlak voor de zomervakantie een melksuiker-intolerantie ontdekt. Dit is gebeurd door middel van een waterstof-ademtest. Daar hij enkele weken voor de uitslag een virusje onder de leden had, werd dit in verband met elkaar gebracht. Tijdens de vakantie hebben we heel goed opgelet wat hij at en hoeveel hij daarvan at.

Omdat het eigenlijk alleen maar beter ging, is ook onze alertheid verminderd. Tot afgelopen zondagavond ging het goed. Toen klaagde hij over kou en misselijkheid en nadat hij een uurtje op bed had gelegen, kwam hij beneden met kramp-klachten.

Voor ons was direct duidelijk dat hij weer krampen had door zijn melksuiker-intolerantie. Hij gaf ook zelf aan dat het hetzelfde was als de andere keren.

Mijn vraag: kan het zijn dat het zo lang wegblijft en dan toch weer de kop op steekt? En komt het dan ook vaker terug?

Tot op heden heb ik nog geen nieuwe afspraak met de kinderarts gemaakt, omdat ik niet direct erheen wil lopen voor een eenmalig iets. Komt het terug, dan gaan we zeker weer. Daarbij heb ik eens gehoord dat een melksuiker-intolerantie kan leiden tot andere darm-problemen, zoals de ziekte van Crohn. Is dat waar?

We hebben nog geen dieet opgedragen gekregen, maar ik realiseer mij dat dit wel zal moeten als het terug blijft komen. Zijn er ergens voorbeelden van deze diëten en kan men onderzoeken wat hij wel en niet mag eten en drinken?

Antwoord

Melksuiker-intolerantie oftewel lactose-intolerantie komt op grote schaal voor. Van de blanke bevolking van Europa en de Verenigde Staten heeft 7 tot 20 % lactose-intolerantie. Van de negroïde mensen heeft 65 tot 75% lactose-intolerantie en bij Aziaten loopt dit op tot 90%.

Klachten respectievelijk symptomen bij lactose-intolerantie en het gebruik van melkproducten zijn:

  • diarree;
  • buikpijn;
  • winderigheid.

De hoeveelheid melkproducten die klachten geeft, wisselt per persoon.

Lactose-intolerantie wordt veroorzaakt doordat iemand geen of te weinig lactase aanmaakt. Dit enzym breekt lactose (melksuiker) af. Het zit in de darm en de aanwezigheid ervan neemt snel af na de zuigelingen-leeftijd.

Na het doormaken van een buikgriep kan de aanmaak van dit enzym tijdelijk nog verder afgenomen zijn. Dit verklaart waarom sommige mensen er alleen na zo'n buikgriep – dus tijdelijk – last van hebben. (Daarna kan de aanmaak weer opgebouwd worden en kunnen de klachten weer afnemen.)

Lactose-intolerantie leidt in ieder geval niet tot andere darm-problemen, zoals de ziekte van Crohn.

Tenslotte uw vraag over het dieet. Daar is moeilijk antwoord op te geven, omdat het afhangt van de mate waarin uw kind lactose-intolerant is. Vaak is het voldoende om niet al te veel melk te drinken. Volle melkproducten worden in ieder geval beter verdragen dan magere melkproducten, omdat het hogere vetgehalte de passage door de maag en de darmen vertraagt. Daardoor wordt de lactose in lagere hoeveelheden verteerd.

Sommigen hebben echter al last van kleine hoeveelheden lactose, waardoor er andere maatregelen nodig zijn. Eventueel kan er lactase (het enzym) ingenomen worden bij voedingsmiddelen die lactose bevatten. Mocht er een dieet zonder melkproducten gevolgd worden, dan moet u natuurlijk wel zorgen dat er op een andere manier voorzien wordt in voldoende calcium.

Dit alles kunt u bespreken met de behandelend arts.

Lees ook: