24 november 2003 door Lissy de Ridder

Weken achtereen hoesten door de crèche? (7 mnd)

Mijn zoontje van 7 maanden hoest al zes weken. Niet continu, en meestal 's morgens als hij wakker wordt. Als hij ademt hoor je vastzittend slijm.

Mijn huisarts zegt dat dit normaal is bij crèche-kinderen en dat dit wel een half jaar tot een jaar kan duren. Klopt dit en wat kan ik er eventueel aan doen?

Antwoord

Veel hoesten bij kleine crèche-kinderen (door luchtweg-infecties) is inderdaad normaal. Naast alle ziektekiemen die er op de crèche rondwaren, heeft dat nog een speciale oorzaak.

Rond de leeftijd van 6 maanden is er een dip in de afweer. De afweer die het kind meekreeg van de moeder, is rond die tijd namelijk verdwenen. Het kind moet dan zijn eigen afweer op gaan bouwen.

Een crèche-kind (of een kind met oudere broertjes en zusjes) wordt veelvuldig bloot gesteld aan allerlei virussen, doordat de andere kinderen die overbrengen. Dat kan ervoor zorgen dat een kind vrijwel steeds infecties heeft. Hierbij gaat het vooral om luchtweg infecties die veroorzaakt worden door virussen. Met veel snotteren en hoesten als gevolg.

Op de langere termijn zullen deze snotterende en hoestende kinderen juist minder ziek worden door de afweer die ze opbouwen. Inmiddels zijn er zelfs aanwijzingen dat kinderen die op jonge leeftijd veelvuldig zijn blootgesteld aan deze virussen, later minder vaak astma ontwikkelen.

Afhankelijk van de ernst, de frequentie en de duur van de ziekte kan er natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn dan de hierboven beschreven crèche-verkoudheid. Met name als er sprake is van één of meer van de volgende problemen is het verstandig om (eventueel opnieuw) contact op te nemen met de huisarts:

  • ademhalingsklachten (zoals piepen of kortademigheid);
  • slecht reageren op inspanning;
  • problemen met de groei.
Lees ook: