28 september 2007 door Sanderijn van der Doef

Zet de Duitse overheid aan tot incest?

Op internet is momenteel een discussie gaande over een tweetal boekjes die in Duitsland uitgebracht zijn, over seksuele en lichamelijke opvoeding van peuters en kleuters ("Körper, Liebe, Doktorspiele", uitgebracht door de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA).

Ik heb ze zelf niet gelezen, maar aan de hand van de stukjes die op internet beschikbaar zijn (o.a. op LifeSite) vind ik het ongelooflijk dat dit gepropageerd mag worden.

Je kinderen helpen om bewust te worden van hun lichaam is een goede ontwikkeling, maar wat in deze boekjes geadviseerd wordt is gewoonweg incest!

Ik zou graag willen weten wat jullie standpunt is en vooral wat Sanderijn van der Doef ervan denkt.

Antwoord

Wat u vertelde verbaasde me nogal, omdat ik de Duitse organisatie BZgA die de brochures heeft uitgegeven, goed ken, en omdat ik hun werk zeer hoog inschat. Ik wilde dus eerst de brochures zelf lezen vóór ik er iets over zou zeggen. Dat was nog lang niet makkelijk, want de brochures zijn niet meer verkrijgbaar. Gelukkig waren de auteurs bereid om mij de originele pdf-bestanden te sturen, zodat ik alsnog kon kijken wat er nu eigenlijk stond.

Zoals ik al had verwacht, ben ik nergens een passage tegengekomen waarin aangemoedigd wordt om de geslachtsdelen van kinderen aan te raken ter bevordering van hun seksuele ontwikkeling.

De teksten van de brochures zijn juist zeer integer en ik sta er dan ook volledig achter. Er wordt op een liefdevolle manier gesproken over de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar, waarbij ouders adviezen krijgen hoe ze in bepaalde situaties het beste kunnen handelen.

Tendentieus en onjuist

U verwees naar de Amerikaanse website LifeSite. De toon die daar gebezigd wordt, is tendentieus en de citaten zijn onjuist. Bijvoorbeeld:

"Fathers do not devote enough attention to the clitoris and vagina of their daughters. Their caresses too seldom pertain to these regions, while this is the only way the girls can develop a sense of pride in their sex," reads the booklet regarding 1-3 year olds. The authors rationalize, "The child touches all parts of their father's body, sometimes arousing him. The father should do the same."

Dit is zowel onjuist als uit het verband gehaald.

Wat de gewraakte brochure wérkelijk zegt, is dat de geslachtsdelen van een kind, met name die van een meisje, zelden worden benoemd of aangeraakt door de ouders tijdens de opvoeding, terwijl dat bij andere lichaamsdelen wel gebeurt. Daardoor beseft een kind dat er over sommige delen van het lichaam (lees: haar lichaam) niet gepraat wordt of zelfs niet gepraat mág worden (p.6). Dit is van invloed op het bewustzijn van het kind, voor wat betreft de eigen geslachtsdelen.

Ook staat er dat het belangrijk is voor een meisje dat zij zich op een positieve manier identificeert met het vrouwelijke geslacht (p.26-27).

Rol van de vader

In dit proces spelen zowel de moeder als de vader een belangrijke rol. Belangrijk is dat vooral de vader laat merken hoe trots hij is op zijn dochter, en hoeveel hij van haar houdt omdat ze een meisje is.

Moeders geven de penis van hun zonen vaak liefdevolle koosnaampjes. Dat is iets wat niet of nauwelijks gebeurt bij het geslachtsdeel en de clitoris van de dochter. Deze onderdelen worden niet genoemd of aangeraakt (niet door moeders noch door vaders). Deze ontkenning kan belemmeren dat een meisje trots wordt op haar eigen lichaam.

Voor de ontwikkeling van een meisje is het daarom belangrijk dat een vader ook met zijn dochter speelt (niet seksueel natuurlijk) en dat hij haar duidelijk maakt hoeveel hij van haar houdt (p.26-27).

Incestueus gedrag

Dat het nooit de bedoeling van de BZgA kan zijn geweest om aan te zetten tot incestueus gedrag, blijkt ook uit het feit dat in de brochures uitgebreid besproken wordt hoe belangrijk het is om je kind, hoe jong het ook is, te leren dat er nooit iemand aan je lichaam mag komen als jij dat niet wilt.

Ook staat er een duidelijke passage in dat ouders die hun kind aanraken omdat dat henzelf seksueel opwindt, fout bezig zijn.

Pro Life

De manier waarop LifeSite de tekst heeft omgedraaid en er een eigen interpretatie aan heeft gegeven, is misleidend voor de lezers (die de brontekst niet kunnen controleren).

In dit verband is het goed om te weten dat LifeSite gelieerd is aan de uitermate conservatieve groepering Pro Life. Dat is een Amerikaanse beweging die zich niet alleen fel tegen abortus en homoseksualiteit keert, maar ook tegen seksuele voorlichting, omdat dat jongeren zou aanzetten tot seksueel gedrag. Dat verklaart hun inspanningen om fatsoenlijke voorlichting in een kwaad daglicht te zetten.

Herziene versie

Dan nog even de vraag waarom de brochures uit de handel zijn genomen, als de inhoud volkomen verantwoord is. Het antwoord is dat ze kennelijk tóch verkeerd gelezen werden. De BZgA zal dan ook aan het eind van dit jaar met een herziene versie komen, waarin nóg beter uitgelegd zal worden wat de bedoeling is.

Opmerkelijk is overigens dat de ouders die betrokken waren bij de pretest, de teksten heel goed begrepen hadden en ze zeer waardevol vonden.