20 juni 2017

Actie basisschool-leerkrachten

Op 27 juni beginnen op veel basisscholen de lessen een uur later. Wat kun je doen als dat problemen geeft?

Op dinsdag 27 juni wordt op veel basisscholen actie gevoerd door de leerkrachten. Zij vragen hiermee aandacht voor de werkdruk, de lage salarissen en hun zorgen over het lerarentekort dat de komende jaren groeit.

Onderdeel van de actie is dat de scholen een uur later opengaan dan gebruikelijk, en dat ouders wordt gevraagd hun kinderen een uur later te brengen (of ze een uur later zelf naar school te laten gaan).

In principe zijn alle ouders al geïnformeerd door school hierover. Leerkrachten vragen ouders ook de actie te steunen door de online petitie voor #POinActie te ondertekenen.

Opvang van kinderen op 27 juni

Maar wat nu, als het je domweg niet lukt om je kind een uur later te brengen, of als je eigen geen opvang kunt regelen, of als je kind gewoon zelf naar school gaat maar niet een uur alleen thuis kan blijven? Dan blijft het bestuur van de school verantwoordelijk voor de opvang, net als op andere schooldagen.

De school moet ouders informeren bij wie ze terecht kunnen als ze geen eigen opvang kunnen regelen. Veel scholen zullen ook een telefoonnummer gegeven hebben voor als je nog vragen hebt.

Wat moet je doen?

Als je voor dinsdagochtend 27 juni een knelpunt rond de opvang voorziet, is het aan te raden om tijdig contact te zoeken met de school of het bestuur.

Eventuele kosten: zelf betalen

De kosten van eventuele extra buitenschoolse opvang zijn in principe voor de ouders, niet voor het schoolbestuur. Uiteraard moet je daar als ouders wel over geïnformeerd worden.

(Bron: Ouders & Onderwijs: Wel of geen opvang kinderen bij actie leerkrachten)