18 september 2017 door Ferdy Cornelissen

Alles over het 'eigen risico'

Hoe werkt het eigen risico van de zorgverzekering nu eigenlijk? Wat valt er wel onder en wat niet? En hoe kun je slim omgaan met je eigen eigen risico?

Ben je 18 jaar of ouder, en krijg je zorg uit de basisverzekering, dan betaal je bijna altijd een verplicht eigen risico. Als je weet welke kosten onder het eigen risico vallen, voorkom je dat je onnodig aanspraak maakt op het eigen risico van je zorgverzekering. Ga je naar de spoedeisende hulp of de huisarts? Wil je bevallen in het ziekenhuis of in een kraamhotel? Al dit soort keuzes kunnen de kosten voor je eigen risico beïnvloeden. Daarom de vraag: wat valt er wel en niet onder het eigen risico?

Wat er wél onder het eigen risico valt

Medicijnen. De overheid bepaalt welke medicijnen er vanuit de basisverzekering worden vergoed. Deze medicijnen zijn opgenomen in het 'Geneesmiddelen Vergoeding Systeem' (GVS, een onderdeel van de Zorgverzekeringswet). Voor deze medicijnen betaal je je eigen risico, of ze nu voorgeschreven worden door je huisarts, of dat je ze in het ziekenhuis krijgt. VGZ is de enige zorgverzekeraar die geen eigen risico rekent als je medicijnen kiest die op hun preferentielijst staan.

Bloedprikken. Het kan zijn dat je huisarts wil dat je bloed laat prikken, zodat hij of zij meer te weten komt over je situatie en een eventuele behandeling. Als zo’n bloedonderzoek plaatsvindt in een polikliniek, medisch centrum of laboratorium, valt dit onder je eigen risico.

Ambulancevervoer. Als je met de ambulance naar het ziekenhuis moet, betaal je ook je eigen risico. Soms krijg je alleen hulp van het ambulancepersoneel, en hoef je niet naar het ziekenhuis. In dat geval verbruik je géén eigen risico. Heb je een ambulance nodig om tijdens je zwangerschap of bevalling naar het ziekenhuis te gaan? Ook dit valt onder het eigen risico.

Spoedeisende hulp. Een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaat altijd af van je eigen risico. Als je klachten acuut zijn, maar niet levensbedreigend, kun je beter eerst contact opnemen met je huisarts (of buiten praktijkuren: de huisartsenpost). Als het nodig is word je doorgestuurd naar de spoedeisende hulp.

Ziekenhuis. Als je naar het ziekenhuis wordt doorverwezen voor een opname, onderzoek, behandeling, foto’s of een operatie, geldt altijd het eigen risico. Beland je in het ziekenhuis door toedoen van iemand anders? Ook dan betaal je je eigen risico. Je kunt dan wel proberen de kosten te verhalen op de schuldige.

Wat er níet onder het eigen risico valt

Huisarts of huisartsenpost. Zorg van je huisarts wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat dus niet ten koste van je eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost. Maar let op: je kunt alleen een huisartsenpost bezoeken waar je huisarts bij aangesloten is, en nadat je een afspraak hebt gemaakt.

Verloskunde en kraamzorg. De kosten rondom verloskundige hulp en kraamzorg vallen niet onder het eigen risico van je zorgverzekering. Denk hierbij aan de hulp van verloskundigen en kraamverzorgsters, maar ook aan een medisch noodzakelijke keizersnede, voorgeschreven echo’s, een ziekenhuisopname tijdens zwangerschap vanwege complicaties, of het gebruik van de verloskamer.

Kinderen onder 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering. Je hoeft voor hen dus ook geen eigen risico te betalen. Als je kind 18 wordt, dan moet het zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering en geldt ook het eigen risico.

Hulpmiddelen thuiszorg (bruikleen). Heb je hulpmiddelen nodig voor verpleging, revalidatie of verzorging? Dan worden deze middelen in bruikleen van de thuiszorg vaak vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan een bedtafel, toiletstoel, drempelhulp of rugsteun. Het eigen risico geldt hier dus niet bij.

Eigen bijdrage

Naast het 'eigen risico' bestaat ook nog de 'eigen bijdrage'. Het verschil is dat je het eigen risico alleen betaalt voor zorg die uit de basisverzekering komt. De eigen bijdrage is het deel van de rekening dat je altijd zelf betaalt. Daarnaast kun je voor de eigen bijdrage een aanvullende verzekering afsluiten en voor het eigen risico niet.

De eigen bijdrage geldt onder andere voor bepaalde medicijnen, zoals de ADHD-medicijnen Concerta en Strattera. Maar ook voor hulpmiddelen zoals een hoorapparaat of een kunstgebit; die worden voor 75% uit de basisverzekering vergoed en de overige 25% is een eigen bijdrage.

Meer informatie

Wil je weten wat je zelf kunt doen? Lees: 3 tips om slim om te gaan met je eigen risico.