Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

16 juni 2016 door Esther Storm en Ferdy Cornelissen

Basisinformatie: zorgverzekering

De onderstaande informatie wordt u aangeboden door Independer, een onafhankelijk dienstverlener die vergelijkingen van financiële producten aanbiedt.

Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder zijn wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Wil je meer zorg vergoed krijgen dan de basisverzekering biedt, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Basisverzekering vergoedt belangrijkste zorg

De basisverzekering vergoedt de belangrijkste zorg. Zoals: bezoeken aan de huisarts of spoedeisende hulp, ziekenhuisopnames, medicijnen, kraamzorg en verloskundige hulp.

Eigen risico

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico van € 385 (in 2016). Dat betekent dat je de eerste 385 euro aan kosten zelf moet betalen. Zodra je door het eigen risico heen bent, krijg je alle zorg uit de basisverzekering vergoed.

Let op: een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg gaan niet af van het eigen risico. Die kosten worden dus meteen vergoed. Evenals de zorg aan meeverzekerde kinderen.

Naturapolis, restitutiepolis en budgetpolis

Er zijn drie soorten basisverzekeringen: de naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis. Hieronder een kort overzicht van de verschillen.

 • Naturapolis - met deze polis krijg je alleen de kosten vergoed van zorgverleners waarmee je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Omdat verzekeraars met gemiddeld 90% van de zorgverleners afspraken heeft, kun je uiteindelijk toch bijna overal terecht.
 • Restitutiepolis - met deze polis mag je zelf je zorgverlener kiezen en krijg je die zorg vergoed. Deze polis is duurder dan de naturapolis.
 • Budgetpolis - dit is een uitgeklede vorm van de naturapolis: het aantal zorgverleners waar je terechtkunt is zeer beperkt. De premie is wel een stuk lager.

Aanvullende verzekeringen

Je kunt voor allerlei soorten zorg een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor tandartskosten, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Of je deze nodig hebt, hangt af van je zorgbehoeften. Veel aanvullende verzekeringen zijn in verhouding behoorlijk duur, dus bekijk goed wat je precies vergoed krijgt en hoeveel extra premie je daarvoor moet betalen.

Kinderen gratis meeverzekerd

Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen zorgverzekering af te sluiten en zijn gratis meeverzekerd met een van de ouders. Je kunt je kind (of kinderen) het best meeverzekeren met de ouder die het ruimst verzekerd is.

Let op: zorgkosten voor meeverzekerde kinderen vallen buiten het eigen risico.

Beugels en slotjes

Heeft je kind een beugel of slotjes nodig? Dan is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten die de kosten voor orthodontie vergoedt. Een beugel kost namelijk al snel meer dan € 1.000.

Let op: voor orthodontie maken verzekeraars onderscheid tussen kinderen (tot 18 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder). Zorg dus dat je de juiste aanvullende verzekering afsluit.

Logopedie

Logopedie wordt vergoed door de basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing nodig. Die krijg je van de behandelend arts. Dat kan je huisarts zijn, maar ook een andere medisch specialist, zoals een KNO-arts.

Na het krijgen van de verwijzing moet de behandeling binnen 3 maanden starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Kinder-fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wordt voor het grootste gedeelte door de basisverzekering vergoed:

 • de eerste 9 behandelingen worden vergoed;
 • indien nodig kunnen daar nog 9 extra behandelingen bijkomen.
 • zijn er meer dan 18 behandelingen nodig, dan moet je een aanvullende verzekering hebben (om voor vergoeding in aanmerking te komen).

Dyslexie

Kosten voor dyslexie vallen niet onder de zorgverzekering maar onder de gemeente. Zie verder: 'Zorgosten en de gemeente' hieronder.

Overstappen aan het einde van het jaar

Wisselen van zorgverzekering kan altijd pas aan het einde van het jaar. Vanaf half november hebben alle zorgverzekeraars hun premie bekendgemaakt voor het nieuwe jaar. Vervolgens kun je tot en met 31 december overstappen. Je nieuwe zorgverzekeraar zegt je oude zorgverzekering op. Zeg je zelf je zorgverzekering op voor 31 december, dan kun je ook in januari nog overstappen.

Zorgkosten en de gemeente

Per 1 januari 2015 zijn sommige zorgkosten die eerst onder de zorgverzekeringswet (Zvw) vielen, onder de Jeugdwet komen te vallen. Met als gevolg dat die kosten niet meer door de zorgverzekeraar maar - als het meezit - door de gemeente vergoed worden. (We zeiden 'als het meezit', omdat gemeenten allemaal hun eigen regels en criteria hanteren. Soms geven ze hun geld liever uit aan lantaarnpalen of voetbalclubs, en soms is het geld gewoon op.)

Voor kinderen en jongeren geldt nu grofweg het volgende onderscheid:

 • medische (fysieke) zorg valt onder de ziektekostenverzekering;
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en opvoedondersteuning valt onder de gemeente.

Let op: per 1 januari 2016 is de eigen bijdrage voor jeugdhulp (gelukkig) afgeschaft.

Het onderstaande overzicht laat zien waar welke zorgkosten zijn ondergebracht.

Zorgverzekeraar  

Alles wat onder de zorgverzekeringswet (Zvw) valt:

 • wijkverpleging
 • persoonlijke verzorging
 • langdurige geestelijke gezondheidszorg
 • behandeling buiten een zorginstelling (extramurale behandeling)
 • zorg voor mensen in een terminale fase buiten een zorginstelling (extramurale palliatieve zorg)
 • intensieve kindzorg
Gemeente

Alles wat onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt:

 • ondersteuning bij zelfredzaamheid (zoals huishoudelijk hulp)
 • ondersteuning bij participatie (zoals dagbesteding)
 • beschermd wonen en opvang
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • cliëntondersteuning
 • bijna alle zorg aan kinderen tot 18 jaar aangaande opgroei- en opvoedproblemen (Jeugdwet)
 • dyslexiezorg
Rijksoverheid

Alles wat onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt:

 • permanent toezicht en 24-uurs zorg dichtbij
 • zorg voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten
 • verblijf in een zorginstelling
 • integraal pakket aan zorg

Meer informatie

Zie: zorgverzekeringen op de website van Independer.