Home » Artikelen » Bezwaar maken tegen het ddjgz voorbeeldbrieven

Bezwaar maken tegen het DDJGZ - voorbeeldbrieven

Door:

Redactie Ouders Online

Wilt u niet dat uw prive-gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Kinddossier? Of wilt u nagaan wat er is vastgelegd? Dan moet u brieven schrijven.

Er zijn nogal wat ouders die er moeite mee hebben dat de gegevens van hun kind (of kinderen) én van henzelf worden opgenomen in een digitaal dossier. Vroeger heette dat het Elektronisch Kinddossier (EKD), tegenwoordig het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ).

Hoe maak je daar bezwaar tegen, zonder dat daar problemen van komen? En hoe kun je achterhalen wat er tot nu toe is vastgelegd? Ouders Online helpt u op weg. Maar eerst even wat achtergrondinformatie.

Let op: het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling om ouders de jeugdgezondheidszorg uit te praten. We willen alleen hulp bieden aan ouders die het heft in eigen hand willen nemen, om welke reden dan ook.

Jeugdgezondheidszorg (jgz)

De jeugdgezondheidszorg, kortweg 'jgz' omvat:

  • het consultatiebureau (CB, 0-4 jaar);
  • de schoolarts (GGD, 4-18 jaar).

Vroeger concentreerden deze instanties zich op meten, wegen en vaccineren, maar tegenwoordig doen ze veel meer. Zoals het geven van opvoedingsondersteuning en het signaleren van risicofactoren voor kindermishandeling. Met name dat laatste lijkt een speerpunt geworden te zijn, waarbij alle ouders bij voorbaat verdacht zijn.

Vooral de vragenlijsten die ouders moeten invullen, bijvoorbeeld over hun psychische gesteldheid, baren veel ouders zorgen, vanwege de inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Vaak ontstaat het gevoel dat ze gecontroleerd en gesurveilleerd worden, in plaats van dat er ondersteuning wordt geboden. Met name de dossier-vorming wordt daarbij als een probleem ervaren.

Niet verplicht, maar...

Het is niet verplicht om naar het CB of de schoolarts te gaan. Maar als je gewoon niet gaat, of niet reageert op het verzoek om vragenlijsten in te vullen, loop je wel het risico dat er alsnog een aantekening in je dossier komt dat je een 'zorgmijder' of anderszins een risico-ouder bent.

Het verdient daarom aanbeveling om je beslissing schriftelijk aan te kondigen en toe te lichten. Wie daar behoefte aan heeft, kan gebruik maken van de onderstaande voorbeeldbrieven.

Wáár maak je bezwaar tegen?

Veel ouders hebben bezwaar tegen de vragenlijsten, maar niet tegen de medische ondersteuning (zoals meten, wegen en vaccineren). Meestal is het echter een package deal, dus alles of niets.

De onderstaande voorbeeldbrieven zeggen dat je bezwaar maakt tegen het opnemen van gegevens in het digitale dossier, en dat je je realiseert dat je daardoor geen gebruik meer kunt maken van de medische diensten (die je vervolgens zult afnemen bij je huisarts).

De brieven zeggen echter ook dat je het graag hoort wanneer er wél te praten valt over het voortzetten van de medische relatie. (Als u dat ook niet wilt, kunt u die passage schrappen). In de praktijk komt het erop neer dat je altijd kunt proberen om te onderhandelen.

Adressering

Stuur uw brief aan de verantwoordelijke jgz-organisatie (CB of schoolarts). Hoe die bereikbaar is, verschilt per regio. En vaak is het consultatiebureau ondergebracht bij een andere organisatie dan de schoolarts. Het consultatiebureau kan bijvoorbeeld onder de Thuiszorg vallen, en de schoolarts onder de GGD.

Komt u er niet uit? Vraag dan hulp bij uw collega-ouders op het Forum van Ouders Online. Komen die er ook niet uit, mail dan naar redactie@ouders.nl.

Let op: een van de problemen die zich kunnen voordoen, is dat de gemeente helemaal geen brieven accepteert. Dat is echter flauwekul. De gemeente moet uw brief accepteren en in behandeling nemen. Zie verder: Inzien kinddossier kan lastig zijn.

Aantekenen

Stuur uw bezwaar (brief 1 of 2) per aangetekende post en bewaar het verzendbewijs. Een verzoek om inzage (brief 3) hoeft niet aangetekend verzonden te worden.

Voorbeeldbrieven

Er zijn drie voorbeeldbrieven (in Word-formaat) beschikbaar:

Gebruiksaanwijzing:

  • wis de [opmerkingen tussen blokhaken] of vul ze in;
  • inzage vragen (brief 3) kan kosten met zich meebrengen. Voor kopieën mag maximaal 23 cent per pagina in rekening worden gebracht, met een maximum van 4,50 euro voor het hele dossier. (Bron: Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.)

Meer informatie

www.ddjgz.nl
Uitleg over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

www.cbpweb.nl
Dossier JGZ van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

wetten.overheid.nl
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

www.scoop.it
Overzicht van actuele informatie over kinderen en privacy, verzameld door Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online.

digitaaldossiernee.wordpress.com
Weblog over digitale dossier-vorming door de staat, vanuit het perspectief van ouders, door organisatiesocioloog Annelies Blom.

Redactie Ouders Online

.

Meer over

Reacties

Ik bewonder uw initiatief,

Ik bewonder uw initiatief, zoals ik dat doe bij alle instanties die de moeite nemen om ouders te waarschuwen tegen dit soort praktijken. Echter, het is naar mijn mening, verspilde energie. Zal dit toelichten.
Eerst een opmerking betreffende dit artikel.
Onder de kop: Jeugdgezondheidszorg(jgz) lees ik, Vooral de vragenlijsten die ouders moeten invullen..... Moet dit niet zijn, die kinderen moeten invullen? (een wezenlijk verschil)
Maar nu waar het om gaat. De privacy.
Daar is de laatste tijd nogal wat om te doen, vanwege onder andere de herziening van het jeugdzorgstelsel. En terecht.
Boven praktisch iedere vragenlijst staat, dat het invullen geen kwaad kan. De gegevens worden anoniem verwerkt of de arts heeft beroeps geheim. Dus niemand komt te weten wat je hebt ingevuld. Dit is onzin.
In het jeugdzorgcircuit(hier is de JGZ een onderdeel van) mag iedere professional alle gegevens doorspelen c.q. verwerken, als men dit tenminste in het belang van het kind acht. Dit geldt ook voor artsen en psychiaters. Maar let op. Als je als ouder CLIENT jeugdzorg bent( en dat ben je vandaag de dag voordat je er erg in hebt), Dan mag de arts of psycholoog waar je een vertrouwelijk gesprek mee hebt(tenminste dat denk je),de inhoud van dit gesprek delen met ....
Ja met wie? Met iedereen binnen het circuit.
Dus als u in een gesprek vertelt dat u wel erg veel interesse heeft in uw buurvrouw/man, dan is het goed mogelijk dat iedereen die in kader van de hulpverlening bij u over de vloer komt, daarvan op de hoogte is.
De Raad voor de Kinderbescherming maakt graag gebruik van deze wetenschap.
Zo ben ik bijvoorbeeld in het bezit van de volledige psychologische onderzoeken van mijn partner. Via de Raad wel te verstaan. Zij weet hier niks van. Dat dit alles volkomen legaal is kunt u vinden in de wet.
Een paar voorbeelden:
Wet op de jeugdzorg Art.53
Burgerlijk Wetboek Boek 1 Art.240

En nu de verspilde energie.
Helaas denken de meeste ouders: Dit soort verhalen gaat niet over mij. Bij mij thuis is alles in orde. De rekeningen zijn betaald, de relatie loopt prima, de kinderen doen het goed. Maar er kan bij iedereen iets misgaan.
Echter ook als alles in een gezin 100% is, dan is het hebben van kritiek op een arts of leerkracht een soort Russische Roulette.
Een voorbeeld hiervan is het verhaal van baby Lani. Netwerk(EO,NCRV) donderdag 22 april 2010, 20.25
Deze uitzending is een must voor iedere ouder.

Lees verder