Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

2 december 2012

BSO is leuk, maar thuis is leuker

Bijna alle kinderen gaan liever naar huis dan naar de BSO. Toch vindt driekwart van de kinderen de BSO best leuk. Wat vinden ze nog meer - over henzelf en hun ouders?

Het belangrijkst is natuurlijk wat je éigen kind ervan vindt om naar de buitenschoolse opvang (BSO) te gaan, of wat je éigen kind ervan vindt als je thuis werkt. Maar soms is het best leuk om eens te zien wat andere kinderen ervan vinden. Daar is onderzoek naar gedaan.

 • Oordeel over de BSO: 91% van de kinderen gaat na school liever naar huis dan naar de buitenschoolse opvang (BSO). Toch vindt 71% van de kinderen de BSO best 'leuk' of zelfs 'heel leuk'.
 • Oordeel over thuiswerkende ouders: de helft van de kinderen vindt het niet leuk als ouders thuiswerken. Als ouders thuis werken, moet 36% van de kinderen alleen spelen en mag 10% niet met de ouder praten.

Ook werd duidelijk dat kinderen zich niet of nauwelijks druk maken om de ochtendspits en de avondspits in het gezin. De meeste kinderen (76%) ervaren deze stress-momenten heel anders dan hun ouders. Zij vinden hun ouders zelfs in de vroege ochtend en de late middag 'gezellig' of zelfs 'heel gezellig'.

Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van Kinderopvang Nederland en Natuur & Milieu, onder ruim 800 kinderen van 5 t/m 12 jaar.

In dit onderzoek werd kinderen gevraagd:

 • wat zij vinden van de buitenschoolse opvang;
 • hoe zij aankijken tegen (thuis)werkende ouders;
 • wat zij thuis en op de buitenschoolse opvang het liefst doen;
 • en hoe zij de stress-momenten van het gezin ervaren.

Highlights

Dit waren de belangrijkste resultaten:

 • 1 op de 10 kinderen (9%) is wel eens alleen thuis;
 • 2 van de 5 ouders (41%) werken wel eens thuis;
 • 71% van de kinderen gaat graag naar de BSO, 15% vindt de BSO 'stom';
 • 1 op de 3 kinderen met thuiswerkende ouders (36%) speelt alleen als een ouder thuiswerkt;
 • 1 op de 10 kinderen met thuiswerkende ouders (10%) mag dan niet tegen de ouders praten.

Wat doen kinderen op de BSO het liefst?

De top-5 van wat kinderen het leukst vinden op de BSO:

1. buitenspelen (94%);

2. de leiders en leidsters (90%);

3. andere kinderen (88%);

4. speelgoed (87%);

5. uitstapjes (78%).

En wat ze het minst leuk vinden:

 • dat er regels zijn (37%);
 • boeken lezen (29%).

Wat doen kinderen thuis het liefst?

De top-5 van wat kinderen thuis het leukst vinden:

1. met eigen speelgoed spelen (96%);

2. tv-kijken (95%);

3. met papa of mama spelen (94%);

4. buitenspelen (94%);

5. computerspelletjes spelen (90%).

Overige gevoelens over 'thuis':

 • 3 van de 4 kinderen (76%) vinden hun ouders 'gezellig' of 'heel gezellig' na het opstaan en vóór het avondeten;
 • de helft van alle kinderen (49%) vindt het niet leuk als hun ouders thuiswerken.

Tips voor thuiswerkende ouders

De onderzoekers raden aan:

 • vertel je kind (of kinderen) van te voren dat je die dag thuiswerkt;
 • wees duidelijk over wat ze wel en niet mogen als je thuis aan het werk bent;
 • benut op een thuiswerkdag de pauzes om samen dingen te doen;
 • maak je niet druk tijdens de 'ochtend- en avondspits' van het gezin (dat doen je kinderen ook niet);
 • wil je in alle rust thuiswerken en je kinderen een plezier doen, kies dan voor buitenschoolse opvang.

Die laatste tip is natuurlijk niet geheel belangeloos, omdat het onderzoek en de daaruit voortvloeiende tips mede gefinancierd zijn door 'Kinderopvang Nederland', een samenwerkingsverband van kinderopvangorganisaties.

Bron:

Wat vinden kinderen ervan? - Een kwalitatieve en kwantitatieve verkenning. TNS NIPO, november 2012.