18 juli 2019

Deelname Rijksvaccinatieprogramma daalt niet langer

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien.

In het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen vaccinaties tegen besmettelijke ziekten. De vacinatiegraad is het percentage mensen dat een bepaalde vaccinatie heeft ontvangen. In het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 stelt het RIVM dat de vaccinatiegraad niet langer daalt. De landelijke vaccinatiegraad is hiermee nog niet terug op het oude niveau, maar is voor de meeste vaccinaties ongeveer gelijk gebleven aan het jaar ervoor.

Cijfers

Van de kinderen geboren in 2016 heeft 90,2 procent volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat zij alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema hebben ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd. Positief is dat de voorlopige vaccinatiegraad onder jongere leeftijdsgroepen voor o.a. BMR en DKTP bij zuigelingen in maart 2019 iets hoger ligt dan de voorlopige vaccinatiegraad rond dezelfde tijd vorig jaar.

Vaccinatiegraad HPV stabiel

Ook de landelijke vaccinatiegraad van HPV (baarmoederhalskanker) is met 45,5 procent gelijk aan het jaar ervoor. Dat cijfer ligt nog hoger (48,5 procent) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven. De voorlopige vaccinatiegraad voor meisjes geboren in 2005 ligt op dit moment ruim 3 procent hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar voor meisjes geboren in 2004.

Meningokokken ACWY-vaccinatie 

In 2018 kregen 103 mensen meningokokkenziekte W, in 2017 waren dat er 80. Vanwege deze stijging is de vaccinatie tegen meningokokken C voor baby’s in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokokken W. De meningokokken ACWY-vaccinatie wordt in 2019 ook aangeboden aan jongeren die tussen 2001 en 2005 zijn geboren (inhaalcampagne). Uit voorzorg is in 2018 een deel van de jongeren die in 2004 zijn geboren hier al voor uitgenodigd. De voorlopige landelijke deelname onder jongeren aan deze nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is hoog (87 procent).

Vaccinatie tegen kinkhoest

In 2018 is besloten om de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen op te nemen in het RVP. Deze vaccinatie wordt waarschijnlijk eind 2019 ingevoerd. Hiermee kunnen zwangere vrouwen hun baby tegen kinkhoest beschermen. Voor baby's van gevaccineerde moeders wordt het vaccinatieschema aangepast (later beginnen en één inenting minder). 

Kleinere kans op uitbraken

Een hogere vaccinatiegraad verkleint de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen. Internationaal gezien is de vaccinatiegraad in Nederland hoog te noemen, met uitzondering van HPV. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

De staatssecretaris van VWS wil 16- of 17-jarigen de kans geven om gemiste vaccinaties alsnog te halen. Hiervoor komt ongeveer een tiende van de jongens in aanmerking. Dit geldt voor ongeveer de helft van de meisjes, vooral vanwege de HPV-vaccinatie.

Lees ook: