16 april 2014 door Michael Kruyswijk

'Erkenning' gewijzigd

Er zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor het erkennen van een kind. Het gaat daarbij om: erkenning binnen een geregistreerd partnerschap, erkenning door een gehuwde man, en erkenning bij lesbisch ouderschap.

Sinds 1 april 2014 zijn er drie dingen veranderd voor het erkennen van een kind. Daardoor hoeven ouders minder juridische handelingen te verrichten om als juridisch ouder te worden aangemerkt.

Geregistreerd partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap hoef je voortaan niet meer eerst je kind te erkennen om ouderlijk gezag te krijgen. Voorheen was dit wel het geval. Wordt nu een man binnen een geregistreerd partnerschap vader, dan krijgt hij dus automatisch het gezag.

Buitenechtelijke kinderen

Als een gehuwde man een kind buiten zijn huwelijk krijgt, hoeft hij niet meer eerst naar de rechter om het kind te kunnen erkennen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen reden meer om een uitzonderingspositie voor een gehuwde man te handhaven, zoals dat voorheen het geval was.

Lesbisch ouderschap

De duomoeder of 'meemoeder' die op het tijdstip van de geboorte getrouwd is met de biologische moeder, of als ze daar een geregistreerd partnerschap mee heeft, wordt voortaan automatisch juridisch moeder van het kind. Alsof het een getrouwde vader is. Voorwaarde is wel dat de biologische vader (zaaddonor) onbekend is.

Is er géén sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan moet de duomoeder/meemoeder het kind alsnog erkennen om juridisch ouder te worden. Maar dat is niet zo ingewikkeld.

Als de vader wél bekend is, kun je in onderling overleg bepalen wie de andere juridische ouder wordt. Diegene moet dan het kind erkennen.