4 maart 2013

Foodwatch wil marketing-verbod voor ongezond kinder-eten

De consumentenorganisatie Foodwatch wil de marketing van ongezond eten voor kinderen wettelijk verbieden. Een nobel initiatief, maar gaat dat ook lukken?

De consumentenorganisatie Foodwatch wil de marketing van ongezond eten en drinken voor kinderen en jongeren wettelijk verbieden. Daarom begint deze organisatie een zogenaamd burgerinitiatief om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.

Volgens Foodwatch eten en drinken kinderen steeds ongezonder, en worden ze steeds zwaarder vanwege de promotie van te zoete, te zoute en te vette producten door de voedingsindustrie. In de wet zou moeten staan dat voedselfabrikanten marketing alleen mogen inzetten voor gezonde en verantwoorde voedingsmiddelen. Een onafhankelijke, externe partij zou moeten omschrijven waaraan gezonde voedingsmiddelen moeten voldoen.

Commentaar Ouders Online

Deze discussie speelt al heel lang. In 2006 presenteerden de Hartstichting en de Consumentenbond al een voorstel voor regulering van reclame gericht op kinderen. Wat niets heeft opgeleverd. We hebben daar destijds al een uitvoerige analyse aan gewijd. Zie: Consumentenbond en Hartstichting: "Stop de reclame voor ongezonde kindervoeding".

Ook het Convenant Overgewicht, onder voorzitterschap van Paul Rosenmöller, presenteerde al eerder – in 2007 – voorstellen om snoepreclame aan banden te leggen. Ook dat leverde niets op, en ook daar hebben we destijds al uitvoerig aandacht aan besteed, in de vorm van een scherpe analyse van professor Peter Nikken. Zie: Niet of-of maar en-en.

We juichen het burgerinitiatief van Foodwatch van harte toe, maar we vrezen het ergste. Het zal ongetwijfeld hetzelfde lot beschoren zijn als de voorstellen van de Hartstichting en de Consumentenbond, en het Convenant Overgewicht van Paul Rosenmöller. Zie het eerder genoemde artikel van Peter Nikken waarom het allemaal niets zal worden. Het blijft namelijk een welles-nietes discussie, waarin de sterkste lobby's de overhand houden, en het belang van kinderen het verliest van het geld.

Hierbij nogmaals de link om het burgerinitiatief van Foodwatch te ondertekenen. We moeten het wel blijven proberen.