4 juni 2014 door Michael Kruyswijk

Huurwoning bij einde relatie

Wie heeft er - bij een huurhuis - recht op het huis als je uit elkaar gaat?

Een moeder vraagt: "Mijn relatie is voorbij. We hebben kinderen en we hebben een huurhuis. Wie heeft er nu recht op het huis?"

Antwoord: dat hangt ervan af. Er spelen meerdere factoren een rol.

Factor 1 - huurcontract

Er kan al dan niet sprake zijn van medehuur:

  • wel medehuur - dan hebben beide huurders (dus beide partners) evenveel rechten en plichten. Dus als de relatie eindigt, moeten de ex-partners onderling uitmaken wie in het huis blijft wonen. Kom je er niet uit, dan kun je het voorleggen aan de rechter;
  • geen medehuur - dan heeft alleen degene die op de huurovereenkomst vermeld staat, het recht om in de woning te blijven.

Factor 2 - verzorging van de kinderen

Het maakt verschil hoe de verzorging van de kinderen geregeld is:

  • 1 verzorgende ouder - als één partner de kinderen blijft verzorgen (en de kinderen bijvoorbeeld eens per twee weken een weekend bij de andere ouder komen), dan is de kans groot dat - bij medehuur - de huurwoning wordt toegewezen aan de verzorgende ouder;
  • 2 verzorgende ouders - bij co-ouderschap speelt de vraag wie de kinderen verzorgt geen rol. Daar kunnen dus geen argumenten uitgehaald worden wie recht heeft op de woning.

Factor 3 - degene die vertrekt

Als een van de ex-partners al uit de huurwoning is vertrokken, dan is de kans groot dat het huis wordt toegewezen aan degene die daar is blijven wonen. (Als de omstandigheden van de ex-partners gelijk zijn, en als er sprake was van medehuur.)