Home » Artikelen » Huurwoning bij einde relatie

Huurwoning bij einde relatie

Door:

Michael Kruyswijk

Wie heeft er - bij een huurhuis - recht op het huis als je uit elkaar gaat?

Een moeder vraagt: "Mijn relatie is voorbij. We hebben kinderen en we hebben een huurhuis. Wie heeft er nu recht op het huis?"

Antwoord: dat hangt ervan af. Er spelen meerdere factoren een rol.

Factor 1 - huurcontract

Er kan al dan niet sprake zijn van medehuur:

  • wel medehuur - dan hebben beide huurders (dus beide partners) evenveel rechten en plichten. Dus als de relatie eindigt, moeten de ex-partners onderling uitmaken wie in het huis blijft wonen. Kom je er niet uit, dan kun je het voorleggen aan de rechter;
  • geen medehuur - dan heeft alleen degene die op de huurovereenkomst vermeld staat, het recht om in de woning te blijven.

Factor 2 - verzorging van de kinderen

Het maakt verschil hoe de verzorging van de kinderen geregeld is:

  • 1 verzorgende ouder - als één partner de kinderen blijft verzorgen (en de kinderen bijvoorbeeld eens per twee weken een weekend bij de andere ouder komen), dan is de kans groot dat - bij medehuur - de huurwoning wordt toegewezen aan de verzorgende ouder;
  • 2 verzorgende ouders - bij co-ouderschap speelt de vraag wie de kinderen verzorgt geen rol. Daar kunnen dus geen argumenten uitgehaald worden wie recht heeft op de woning.

Factor 3 - degene die vertrekt

Als een van de ex-partners al uit de huurwoning is vertrokken, dan is de kans groot dat het huis wordt toegewezen aan degene die daar is blijven wonen. (Als de omstandigheden van de ex-partners gelijk zijn, en als er sprake was van medehuur.)

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij Jurofoon. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Jurofoon.nl.

Meer over

Reacties

Er wordt een heel belangrijke

Er wordt een heel belangrijke vraag overgeslagen, namelijk of het stel in kwestie gehuwd is. Bij een huwelijk is de echtgenoot van rechtswege (= volautomatisch) medehuurder. Dus ook al staat die echtgenoot niet op de huurovereenkomst vermeld, hij/zij heeft in principe net zoveel recht op de woning als degene wiens naam op de overeenkomst staat.

Bij samenwoners geldt dat niet, en dan heeft degene die geen medehuurder is inderdaad het nakijken.

Overigens: een factor die ook nog kan meespelen bij het toewijzen van de woning aan de een of de ander is de huurprijs in verhouding tot het inkomen. Dat speelt natuurlijk met name voor woningen waarvoor geen huurtoeslag kan worden verstrekt.

Groeten,

Temet

Lees verder