2 april 2014 door Henk Boeke

ID-plicht vanaf de geboorte

Wat niemand zich realiseert, is dat de ID-plicht al geldt vanaf de geboorte. Dus niet vanaf 14 jaar, zoals iedereen denkt.

De ID-plicht houdt in dat je moet kunnen aantonen wie je bent. Dat doe je met je paspoort of met je ID-kaart. Dat moet in de volgende gevallen:

  • als je de grens overgaat;
  • als iemand ernaar vraagt - bijvoorbeeld: de politie (op straat), of een caissière (als je drank of sigaretten wilt kopen), of het stembureau (als je gaat stemmen), of de kastelein (als je aan de bar staat).

Reizen: sinds 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven op het paspoort van hun ouders. Vanaf die datum moeten ze dus een eigen paspoort of een eigen ID-kaart hebben. Ongeacht de leeftijd.

Identificeren elders (op straat, in de winkel, in het stembureau, aan de bar, etc.): verplicht voor 14 jaar en ouder.

Kortom: kinderen moeten een eigen paspoort of ID-kaart hebben als ze reizen, of als ze 14 jaar of ouder zijn.

Tot zover de Wet op de identificatieplicht. Maar er is nog een ándere wet...

ID-plicht in de zorg

Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet iedereen zich kunnen identificeren, ongeacht zijn of haar leeftijd:

"Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar." (Bron: Rijksoverheid.nl)

Kortom: het is dus verplicht om voor álle leeftijden een geldig eigen document te tonen (eventueel binnen 14 dagen). Wie dat niet doet, loopt het risico zelf de medische kosten te moeten betalen, ook al is je kind netjes binnen 4 maanden na de geboorte aangemeld voor de zorgverzekering. (Een geboorte-aangifte bij de gemeente moet binnen 3 dagen na de geboorte. Aangifte bij de zorgverzekering moet binnen 4 maanden na de geboorte.)

Meer informatie

Ouders Online - Paspoort-perikelen