22 oktober 2015 door mr. Chantal Bocken

Kinderalimentatie en kindgebonden budget

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget (inclusief alleenstaande-ouderkop) volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. Het antwoord hierop is nee.

Per 1 januari 2015 zijn diverse kindregelingen vervallen. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget verhoogd door de introductie van de alleenstaande-ouderkop. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel discussie geleid in alimentatieland. Diverse rechters waren van mening dat het kindgebonden budget volledig moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie meer te betalen. Andere rechters deelden deze mening niet.

Oordeel Hoge Raad

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid omtrent het kindgebonden budget had het gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad gevraagd zich over deze kwestie te buigen. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het kindgebonden budget niet mag worden afgetrokken van de behoefte van het kind.

Dat betekent echter niet dat het kindgebonden budget totaal niet relevant is voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Recht op meer kinderalimentatie

De uitspraak van de Hoge Raad kan tot gevolg hebben dat de ouder die kinderalimentatie ontvangt, recht heeft op meer alimentatie. De uitspraak geldt echter niet automatisch voor de huidige alimentatieregelingen. Denkt de alimentatiegerechtigde ouder recht te hebben op een hoger bedrag, dan zal hij of zij zelf actie moeten ondernemen.