24 september 2014 door Michael Kruyswijk

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2015 zal kinderalimentatie niet meer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Plus nog meer maatregelen die de portemonnee treffen.

Als je kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan mag je op dit moment een forfaitair (oftewel vast) bedrag voor uitgaven voor zijn of haar levensonderhoud aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Zo mag je kind niet ouder zijn dan 21 jaar en moet het in belangrijke mate door jou via de kinderalimentatie worden onderhouden. Daarnaast mag je kind geen recht hebben op studiefinanciering (in de praktijk gaat het dus meestal om kinderen tot 18 jaar) en mag je zelf geen recht hebben op kinderbijslag (wat meestal het geval is, wanneer je een gescheiden ouder bent bij wie het kind niet woont).

Afschaffing

Per 1 januari 2015 gaat dit veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen, waardoor de alimentatiegerechtigde wel een lager bedrag krijgt.

Meer maatregelen

Daarnaast worden er andere ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Op dit moment zijn er 11 verschillende kindregelingen. Vanaf 1 januari 2015 blijven er nog maar 4 over:

  • de kinderbijslag;
  • het kindgebonden budget;
  • de combinatiekorting;
  • de kinderopvangtoeslag.

Zo worden onder meer de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft.

Gevolgen draagkracht

Met het vervallen van de meeste kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie wijzigt de draagkracht voor beide ouders. De alimentatiegerechtigde ontvangt een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan.

Alimentatie verlagen?

In het algemeen kun je de rechtbank vragen om het alimentatiebedrag aan te passen als de omstandigheden veranderd zijn. Bijvoorbeeld als je ontslagen bent. Het is nog onduidelijk of dat bij de fiscale wijzigingen die eraan staan te komen, ook zal kunnen.

Zo veranderde per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van de kinderalimentatie, wat volgens de rechtspraak echter geen grond was voor het aanpassen van bestaande alimentatiebedragen.