Home » Artikelen » Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Door:

Michael Kruyswijk

Vanaf 1 januari 2015 zal kinderalimentatie niet meer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Plus nog meer maatregelen die de portemonnee treffen.

illustratie: houten hamer

Als je kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan mag je op dit moment een forfaitair (oftewel vast) bedrag voor uitgaven voor zijn of haar levensonderhoud aftrekken voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Zo mag je kind niet ouder zijn dan 21 jaar en moet het in belangrijke mate door jou via de kinderalimentatie worden onderhouden. Daarnaast mag je kind geen recht hebben op studiefinanciering (in de praktijk gaat het dus meestal om kinderen tot 18 jaar) en mag je zelf geen recht hebben op kinderbijslag (wat meestal het geval is, wanneer je een gescheiden ouder bent bij wie het kind niet woont).

Afschaffing

Per 1 januari 2015 gaat dit veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen, waardoor de alimentatiegerechtigde wel een lager bedrag krijgt.

Meer maatregelen

Daarnaast worden er andere ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Op dit moment zijn er 11 verschillende kindregelingen. Vanaf 1 januari 2015 blijven er nog maar 4 over:

  • de kinderbijslag;
  • het kindgebonden budget;
  • de combinatiekorting;
  • de kinderopvangtoeslag.

Zo worden onder meer de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft.

Gevolgen draagkracht

Met het vervallen van de meeste kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie wijzigt de draagkracht voor beide ouders. De alimentatiegerechtigde ontvangt een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan.

Alimentatie verlagen?

In het algemeen kun je de rechtbank vragen om het alimentatiebedrag aan te passen als de omstandigheden veranderd zijn. Bijvoorbeeld als je ontslagen bent. Het is nog onduidelijk of dat bij de fiscale wijzigingen die eraan staan te komen, ook zal kunnen.

Zo veranderde per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van de kinderalimentatie, wat volgens de rechtspraak echter geen grond was voor het aanpassen van bestaande alimentatiebedragen.

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij Jurofoon. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Jurofoon.nl.

Naschrift: 

Als het inderdaad niet mogelijk zal zijn om via de rechtbank om verlaging van de alimentatie te vragen, is dat natuurlijk wel bijzonder zuur voor ouders (meestal vaders) die ten tijde van de scheiding hadden toegezegd - al dan niet op verzoek van een mediator - om de alimentatie te verhogen vanwege de fiscale aftrekbaarheid.

Als een verzoek om verlaging van de alimentatie wél voorgelegd kan worden aan de rechtbank, is dat voor veel ouders trouwens ook geen feestelijk vooruitzicht, vanwege de kosten die daarmee gemoeid zijn (denk aan griffierecht en advocaatkosten). Ervaringsdeskundigen spreken van ongeveer 1500 euro.

Geld gaat het je dus altíjd kosten, tenzij je in de gelukkige omstandigheid verkeert dat er met je ex nog valt te praten over aanpassing van het alimentatiebedrag. Dat kan nog een knap ongemakkelijk gesprek worden. We wensen iedereen heel veel sterkte daarbij. Probeer in ieder geval het hoofd koel te houden!

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Alimentatie wordt bepaald

Alimentatie wordt bepaald door de behoefte van de alimentatieplichtige en de draagkracht van de alimentatiegerechtigde. Bij het berekenen van de draagkracht wordt eventueel fiscaal voordeel altijd opgeteld bij de draagkracht. Door de belastingaftrek kan je meer betalen. Dat betekent dat als de aftrekbaarheid vervalt, de draagkracht daalt, en een wijziging in draagkracht kan een reden zijn om de alimentatie aan te passen. Het lijkt mij dus dat een verzoek om alimentatiewijziging wegens een wijziging van omstandigheden bepaald niet kansloos is.

Maar inderdaad, het kost nogal wat. Aan de andere kant: een te hoog vastgestelde alimentatie levert jaar na jaar nadeel op.

Temet

Wij zitten met het zefde

Wij zitten met het zefde probleem en helaas valt er niet te praten met de ex. Misschien dat iemand ons aan advies kan helpen. Kosten advocaat kunnen we niet betalen.
Mijn man heeft 2 kids. Gescheiden en tijdens scheiding convenant opgesteld.
Kids blijven bij moeder vader betaald per kind 300 alimentatie plus de helft van de schoolkosten in het ruimste zin van het woord.
Dat staat er precies in convenant.
5 jaar geleden wilde een van de kids bij ons komen wonen. Moeder stelde proefperiode voor. Na 2 maanden werd duidelijk dat zijn kind hier zou komen wonen. In deze 2 maanden hebben wij ondanks het kind bij ons woonde toch alimentatie moeten betalen terwijl wij nu de kosten over het kind hadden. De ex wilde pas na 3/4 jaar dat het kind officieel bij ons ingeschreven werd. Met als gevolg dat wij 3/4jaar de kosten van inwoning, school en kleding volledig zelf moesten bekostigen incl 600 alimentatie van 2 kinderen aan haar. I.p.v. 300 voor 1 kind. Gevraagd of wij dan wel de kinderbijslag konden ontvangen daar het kind kleding nodig had. Maar ook dat kregen we niet. Dus behoorlijke dubbele kosten. 3/4 jaar lang.
Ondertussen woont het kind al 5 jaar bij ons in huis. En draaien wij op voor het kind de volledige verzorging plus hbo opleiding. Plus nog eens de 300 euro alimentatie en de helft van de schoolkosten van het bij haar wonende andere kind. Oftewel we betalen ondertussen voor anderhalf kind. Voorgesteld bij ex om de volledige kosten (incl hbo) op ons te nemen als zij volledige kosten van het andere kind opzich neemt. Helaas ze stuurt deurwaarders voor de helf van de schoolkosten van het bij haar wonende kind op een middelbare school. Terwijl ze ook 300 per maand krijgt. Hierop hebben wij gevraagd om een bijdrage voor de hbo opleiding van het andere kind. (Willen we indien mogelijk met zo'n laag mogelijke studieschuld de maatschappij in laten gaan) maar daar wil ze geen bijdrage aan leveren. Helemaal niks.
Daar er alleen in het convenant staat dat de vader de helft schoolkosten betaald en verder niks over de andere helft, staat zij juridisch in haar recht als zij nog eens de helft van de schoolkosten van het andere kind opeist. Ik dacht een convenant afspraen waren tussen 2 personen e zij dus de andere hekft moest betalen. Maar omdat allen vader voor 1 helft staat beschreven hoeft dat dus niet!!!!echt ongelovelijk. P.s. HBO kost gemiddeld 4000 per schooljaar. Al met al draagt ze dus helemaal niet bij aan het bij ons wonende kind. En liggen die kosten dus volledig bij ons plus alimentatie 300 en helft schoolkosten andere kind. Nou lees ik overal dat elke ouder zorgplicht heeft. Voor ons met de nieuwe regeling van de belasting. Een kind op de HBO. Een kind van ons samen op de MBO En een kind met alimentatie en schoolgeld wonende bij ex niet meer haalbaar om een advocaat in te schakelen. Is al moeilijk genoeg om uberhaubt rond te komen. Weet iemand hoe ik zonder duizende euro's kwijt te zijn, de moeder kan verplichten om aan haar zorgplicht te voldoen? Wij zijn teneinde raad. Hebben het gevoel dat de overheid ons in de steek laat. Een prodeo advocaat krijgen we niet i.v.m met redelijk bruto salaris. Helaas met een rot cao want netto blijft er minder dan de helft over. Maar je moet bruto opgeven.
Wie ooh wie heeft ideeën suggesties of iets.
Deze moeder moet gewoon op haar plichten worden gewezen. I.p.v. alleen maar geld hier proberen te halen met belachelijke rekeningen voor een paar a4schriftjes van 4.5 euro pp. En buitenschoolse niet verplichte efteling uitjes. De twee kids die hier wonen hebben die uitjes niet en gewoon action schriftjes a 0.25 euro.
Ze benadeeld hiermee ook haar hier wonende kind.

P.s. ik noem de kids ; het kind dit omdat als ik haar of hem ga roepen de kids misschien herkent worden. Klinkt eng onpersoonlijk. Maar geloof me beide hier wonende kinderen zijn mijn kinderen waar ik me leven voor zou geven zoveel houdt ik van hen.
Echt ik hoop dat iemand ons kan helpen. Zo moe van al dat vechten al 6 jaar lang.

Goed nieuws! Ik betaal

Goed nieuws! Ik betaal inmiddels bijna 700 euro per maand. Dit bedrag gaat elk jaar weer omhoog (indexering). Mijn salaris is al jaren niet meer gestegen. Onlangs is het zelfs gedaald, omdat ik van baan moest wisselen omdat er managers bij mijn oude werkgever kwamen die normaal werken onmogelijk maakten.

Ik zal weer een nare baan moeten nemen (met alle gezondheidsklachten vandien) om de boel straks weer te kunnen bekostigen.

Lees verder