12 januari 2017

Kindersubsidies verhoogd

In 2017: lichte verhogingen van het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag, en de kinderbijslag.

Meer kindgebonden budget in 2017

Het kindgebonden budget (kgb), is een inkomens-afhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderen, naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget wordt betaald door de Belastingdienst. Let op: het gaat om het inkomen waarover je inkomstenbelasting (in box 1) betaalt. Dat is je inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek.

Nieuw:

  • het maximumbedrag voor het eerste kind gaat omhoog van € 1.038,- naar € 1.142,-
  • voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog van € 795,- naar € 898,-
  • gezinnen met een laag inkomen of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2.040,- krijgen. Bij gezinnen met meer kinderen komt daar per kind € 285,- extra bij.


Voor meer informatie over het kindgebonden budget in 2018, zie: Het kindgebonden budget: waar heb je recht op? op 24Baby.nl

Meer kinderopvangtoeslag in 2017

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan betaalt de overheid een percentage van de kosten. Dat heet 'kinderopvangtoeslag'. De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van je inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de bijdrage. Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Nieuw:

  • in 2017 gelden hogere percentages. Je krijgt dus een groter deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. Zie: Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? op de site van de Rijksoverheid;
  • de maximale vergoeding (voor dagopvang ) is gestegen naar € 7,18 per uur. (In 2016 gold een maximale vergoeding van €6,89 per uur.)

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je ongeveer kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Meer kinderbijslag in 2017

Sinds 2016 wordt de kinderbijslag weer aangepast aan de prijzen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Zie: Hoeveel kinderbijslag krijgt u? op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de kinderbijslag uitbetaalt.

Voor meer informatie over de kinderbijslag (hoe krijg je hem, wie krijgt hem, etc.) zie ons artikel Kinderbijslag aanvragen.