Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

7 juni 2018 door Suzanne de Geus

Kun je adoptie ongedaan maken?

Kun je een kind dat je ooit hebt afgestaan voor adoptie, weer terugkrijgen als je eigen kind?

Een tienermoeder heeft jaren geleden haar zoontje afgestaan voor adoptie. Uiteindelijk is ze getrouwd met de vader van het kind, en samen vinden ze hun zoon weer terug, jaren na dato. De zoon is inmiddels 30 jaar oud. Kan de vader zijn eigen zoon nu alsnog erkennen? De biologische ouders zouden dat namelijk wel een mooi gebaar vinden, dat recht doet aan de omstandigheden waaronder het kind destijds ter wereld is gekomen.

Helaas: de biologische vader kan zijn zoon niet meer erkennen. Een kind kan namelijk niet meer dan twee juridische ouders hebben, en hij hééft al twee ouders, namelijk de ouders die hem destijds geadopteerd hebben. Door de adoptie wordt een kind namelijk het kind van de adoptief-ouders.

Op zich is er wel een oplossing denkbaar, maar in dit geval is die niet van toepassing. Ik zal uitleggen hoe dat zit.

In theorie kan een adoptie op verzoek van het kind door de rechter worden herroepen. Door herroeping van een adoptie houdt de familierechtelijke betrekking tussen het kind en zijn adoptief-ouders op te bestaan. De familierechtelijke betrekking die er oorspronkelijk was, ten tijde van de geboorte, en die door de adoptie opgehouden had te bestaan, herleeft dan weer door de herroeping.

In het onderhavige geval zou dat betekenen dat de biologische moeder weer de juridische moeder van haar zoon wordt, en dat haar huidige echtgenoot zijn zoon alsnog zou kunnen erkennen.

Zo'n verzoek tot herroeping kan alleen worden toegewezen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de herroeping moet in het belang zijn van de geadopteerde;
  • de rechter moet van de redelijkheid van de herroeping overtuigd zijn;
  • het verzoek mag niet eerder zijn ingediend dan 2 jaar en niet later dan 5 jaar na de dag waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden.

In dit geval is herroeping in principe niet meer mogelijk, omdat de zoon al 30 jaar oud is. ("In principe", omdat hier weinig jurisprudentie over is.)