Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

19 maart 2012 door Rachel Verweij

Laat ouders meepraten over zwangerschapszorg en bevallingszorg

Kunnen al die geboorte-afdelingen van ziekenhuizen zomaar gesloten worden? 'Het Ouderschap' pleit voor inspraak van ouders en biedt daarvoor middelen aan.

Twee maanden geleden kondigde het ziekenhuis in Meppel aan dat ze de deuren voor zwangeren gingen sluiten. Alleen het grote ziekenhuis in Zwolle is in staat om 24 uur per dag en 7 dagen per week een operatieteam in huis te hebben. Daarom gaat Meppel dicht en moeten zwangeren in het vervolg naar Zwolle.

Zwolle kan ver weg zijn, als je aan het bevallen bent in het oosten des lands. En uit onderzoek weten we dat het sterfterisico van de baby toeneemt als een ambulance meer dan 20 minuten nodig heeft om bij het ziekenhuis te komen.

Bezorgde ouders uit de buurt van Meppel hebben 10.000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de Haagse politiek. Noch in de journaals, noch in de kranten werd er aandacht aan besteed. Hoe komt dat toch?

Hevig bloedverlies

De stem van ouders klinkt niet luid genoeg. Het OuderSchap, een vereniging voor aanstaande en jonge ouders, houdt sinds de oprichting een vurig pleidooi voor het betrekken van ouders bij alle ontwikkelingen in de zorg rond zwangerschap en bevalling.

Dat is belangrijk genoeg; de sluiting van verloskundige hulp in een ziekenhuis in de buurt is niet alleen een Meppels probleem. Er zijn op dit moment 20 ziekenhuizen die overwegen hun verloskundige afdeling te sluiten. Ben je zwanger in Dokkum, dan moet je bij plotseling hevig bloedverlies straks naar Leeuwarden...

"Regionaal maatwerk"

Minister Schippers (VWS) heeft weliswaar aangekondigd dat ze de geboortezorg voor noodgevallen in regionale ziekenhuizen wil behouden, maar ze heeft niet gezegd hoe dat dan moet. De minister zei namelijk ook dat zij er niet over kan beslissen om een ziekenhuis te sluiten of open te houden. Ze pleitte voor "regionaal maatwerk". Oftewel: professionals en ziekenhuizen moeten het onderling maar uitmaken.

Prima. Dat zou een besparing kunnen opleveren. Maar niet per se goede zorg voor aanstaande ouders. En ook de minister ging hiermee voorbij aan de wens van ouders zelf.

Nog altijd heeft niemand het erover dat ouders ook een stem zouden kunnen hebben in dit soort beslissingen. En dat terwijl de Meppelse petitie van ouders tegen sluiting van verloskundige zorg in noodgevallen (de acute zorg) goed laat zien hoe betrokken ouders hierbij zijn.

Groot emotioneel belang

Als ergens in Nederland een fietspad wordt aangelegd, wordt er een inspraakcommissie ingesteld. Maar als het gaat om de geboortezorg, kunnen ouders alleen achteraf laten weten dat ze het er niet mee eens zijn. Is dat niet vreemd?

Het gaat om heel veel ouders: elk jaar zijn er bijna 200.000 geboortes. Het gaat om heel veel geld én nieuw leven: een groot emotioneel belang. Maar meer nog: met de wensen en ideeën van ouders zou echt beter beleid kunnen worden gemaakt. In de landen om ons heen praten ouderverenigingen wél structureel mee over de geboortezorg. Waarom is dat in Nederland niet zo?

Misschien komt het wel doordat ouders in ons land niet goed verenigd zijn. Het Ouderschap is nog maar jong; het zou kunnen dat beleidsmakers ons nog niet kennen. Dat moet dan snel veranderen.

Teken de petitie 'Baas over eigen bevalling'...

Om de minister op te roepen meer rekening te houden met de wensen en belangen van ouders, is Het OuderSchap een petitie gestart, onder het motto 'Baas over eigen bevalling'.

De petitie is inmiddels door ruim 3.000 zwangeren en hun supporters ondertekend. Dat zijn allemaal mensen die het belangrijk vinden dat zij zorg dichtbij huis kunnen vinden, dat de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg overeind blijven, en dat hun keuzevrijheid blijft bestaan. Zodat zij de baas kunnen blijven over hun eigen bevalling.

Als ouders zelf kunnen kiezen, kiezen zij vaak voor een thuisbevalling. Maar als de afstand tot een ziekenhuis te groot wordt, gaan we die thuisbevalling opofferen in ruil voor veiligheid in het ziekenhuis. Willen ouders dat dit beslist wordt zonder dat ze daar zelf iets over te zeggen hebben?

Laat weten wat u ervan vindt, en

...En doe mee aan ons onderzoek

Het is nodig dat ouders luider laten weten wat ze vinden. Dat wil Het Ouderschap op korte termijn bereiken door onderzoek te doen naar de wensen van aanstaande en jonge ouders. Daarom roepen we u op om onze enquête in te vullen over de geboortezorg, kraamzorg en het bevallingsverlof.

Bent u zwanger, of heeft u de afgelopen twee jaar een kindje gekregen?

Lees ook: