17 april 2014 door Henk Boeke

Minder opvoedstress door mindfulness

De Universiteit van Amsterdam heeft een trainingscentrum opgericht dat een 'mindful opvoedprogramma' en trainingen tegen stress en piekeren aanbiedt voor kinderen, jongeren en ouders.

Mindfulness kan ouders en kinderen concreet ondersteunen, aldus de oprichters van UvA minds You. Kinderen en ouders herkennen door de training duidelijker wat ze voelen, en krijgen inzicht in hun emoties en gedachten.

Bijvoorbeeld:

"We hebben een oefening met een bel in het midden. De trainer stelt een vraag, en de kinderen mogen een klap op de bel geven als ze het antwoord weten. Kinderen die moeite hebben om hun impulsen te onderdrukken, geven snel een klap op de bel, ook als ze het antwoord niet weten. Daarom geven we een regel mee: als je het antwoord niet weet, moet je twee minuten stil zijn.

Op een gegeven moment zie je dat kinderen een adempauze nemen voordat ze reageren – ze leren dat ze hun impulsen zelf kunnen controleren. Ook de ouders leren minder impulsief op hun impulsieve kind te reageren."

Kinderen met aandachtsproblemen worden zich zo bewust van hun eigen stress en kunnen daardoor anders gaan reageren. Het helpt hen om te ontspannen en aandachtiger te zijn. Pubers en hun ouders krijgen praktische handvatten hoe ze het beste met elkaar om kunnen gaan.

De trainingen zijn vooral bedoeld voor kinderen die niet gediagnosticeerd zijn met ADHD, maar die wel druk zijn, én voor angstige kinderen. (Kinderen die wel een diagnose hebben, kunnen terecht bij de moeder-organisatie UvA Minds.)

Niet zweverig

De initiatiefnemers benadrukken dat mindfulness geen zweverig gedoe is, maar dat het om een wetenschappelijk verantwoorde methode gaat, die evidence based is, dus officieel onderzocht en goed bevonden.

Citaat:

"Het aardige is dat wij alleen geprotocolleerde, evidence-based trainingen aanbieden. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat yoga en meditatie kunnen helpen om allerlei psychische klachten te verminderen. Hetzelfde geldt voor aandachtsproblemen en ADHD. In die zin is er sowieso niets zweverigs aan – we werken vanuit een wetenschappelijke basis.

"De trainingen zelf zijn ook niet zweverig, maar heel concreet. Bij ons behandelcentrum UvA Minds bijvoorbeeld [de moeder van UvA Minds You - red.] behandelen we veel puberkinderen en hun ouders. Juist de vaders, die op zoek zijn naar handvatten om om te gaan met hun kind, komen vaak naar de trainingen."

Kosten

Aan een training van UvA Minds You zijn wel kosten verbonden, en je moet ze ook zelf betalen, omdat het bedoeld is voor kinderen zonder diagnose. Verzekeraars vergoeden alleen behandelingen als er wél een diagnose is. In dat geval kun je terecht bij de moeder-organisatie UvA Minds.

Meer informatie