24 januari 2018 door Niels van de Griend

Nieuw huwelijksrecht: pas op!

Van wie zijn nu eigenlijk de spullen, het huis, en de eventuele schulden, als je gaat trouwen? Notaris Niels legt uit hoe het zit, én waarschuwt.

Vanaf 1 januari 2018 geldt er nieuw 'huwelijksgoederenrecht', voor huwelijken die vanaf die datum gesloten worden. Dat recht is van toepassing als je niets doet, dus als je geen huwelijkse voorwaarden maakt waarin je eigen dingen regelt.

Hoewel in het nieuwe stelsel sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, is het opstellen van huwelijkse voorwaarden nog steeds van harte aan te bevelen.

Waarschuwing vooraf: geloof niemand die zegt dat je vanaf nu trouwt 'onder huwelijkse voorwaarden'. En verder: alles wat hieronder gezegd wordt over het huwelijk, geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Privé blijft privé

Alles wat je vóór je huwelijk (of geregistreerd partnerschap) al privé had, blijft privé. En valt dus niet in de gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfenissen vallen altijd buiten de gemeenschap van goederen. Of ze nou voor of na het huwelijk verkregen zijn.

Het lijkt dus alsof de 'anti-schoonzoon (m/v) clausule' – in testamenten en bij schenkingen – niet meer nodig is. Dat is maar ten dele waar. Als aanstaande echtgenoten huwelijkse voorwaarden maken, waarin alles alsnog als gemeenschappelijk wordt bestempeld, is het waarschijnlijk toch wel fijn als je als kind bij scheiding nog kan terugvallen op het testament of de schenking van de ouders, waarin voor de zekerheid toch maar deze anti-aangetrouwdenclausule was opgenomen.

Waarschuwing voor eigen huis

Privé-vermogen voor het huwelijk blijft dus in principe privé. Maar hoe zit het met vermogen dat al voor het huwelijk gemeenschappelijk was? Dat valt in de gemeenschap van goederen. Dat lijkt logisch, maar een waarschuwing is hier toch wel op zijn plaats.

Is het gemeenschappelijk voorhuwelijks vermogen niet 50/50% eigendom – denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke woning in 60/40% eigendom – dan wordt het door het huwelijk opeens wel 50/50! Een duidelijke reden om toch maar huwelijkse voorwaarden te maken.

Ondernemers

Ook voor ondernemers zullen er genoeg redenen zijn, en blijven, om huwelijkse voorwaarden te maken. Vooral om je partner te behoeden voor zakelijk onheil. Omdat er ook na 1 januari 2018 nog steeds sprake is van 'gemeenschap van goederen' (als je niets doet), ook al is die gemeenschap iets beperkter dan voorheen.

Daarom is het nog steeds aan te raden om via huwelijkse voorwaarden man en paard te noemen, of om je daar in ieder geval ruim voor de huwelijkssluiting goed over te laten voorlichten, en niet klakkeloos het spraakgebruik over de inhoud van de nieuwe wet te volgen.

Alleen voor nieuwe huwelijken

Tot slot: een reeds bestaande gemeenschap van goederen (die voor 1 januari 2018 tot stand is gekomen), verandert niet. De nieuwe wet geldt alleen voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die ná de invoeringsdatum tot stand komen.