Home » Artikelen » Nihil stelling kinderalimentatie

Help anderen met jouw scheidingsverhaal! Ben je een gescheiden ouder en wil je (anoniem) je verhaal delen zodat andere ouders inspiratie halen uit wat jij hebt meegemaakt? Lees hier meer!

Nihil-stelling kinderalimentatie

Door:

Michael Kruyswijk

Als het wegens financiële omstandigheden niet langer mogelijk is om kinderalimentatie te betalen, kun je nihil-stelling aanvragen.

Vanwege de economische omstandigheden is er de laatste jaren een stijging te zien bij de rechtbanken van het aantal aanvragen van nihil-stelling kinderalimentatie. Als de financiële toestand van een alimentatiebetaler het niet langer toelaat dat er kinderalimentatie wordt betaald, kan hij of zij de rechtbank verzoeken om nihil-stelling. Dit betekent dat de verplichting om kinderalimentatie te betalen (tijdelijk) stopt.

Tijdelijk of definitief

Het verzoek kan een tijdelijke of definitieve stop van betaling inhouden. Ben je bijvoorbeeld werkloos geworden, dan ligt het voor de hand dat je om een tijdelijke stopzetting verzoekt. Zodra je weer een baan hebt, is er tenslotte weer de financiële ruimte om de betaling van de kinderalimentatie te hervatten.

Verwijtbaar inkomensverlies

De rechtbank kan een nihil-stelling toewijzen als het inkomensverlies niet verwijtbaar is. Daar staat tegenover dat als een alimentatieplichtige iets te verwijten valt ten aanzien van zijn verminderde financiële toestand, de nihil-stelling kan worden afgewezen.

Schuldsanering

Als een alimentatieplichtige tot de wettelijke schuldsanering WSNP wordt toegelaten, dan kan de rechtbank eveneens om nihil-stelling verzocht worden. In principe zal een dergelijk verzoek ook toegewezen worden, maar er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een rechtbank een nihil-stelling kan weigeren.

Terugwerkende kracht

In principe heeft een toewijzing van een verzochte nihil-stelling geen terugwerkende kracht, maar ook hierop zijn uitzonderingen.

Afkoopsom

Een nihil-stelling van de kinderalimentatie is iets anders dan een afkoopsom. Met een afkoopsom wordt het verschuldigde bedrag in één keer afgelost. Dit is echter bij kinderalimentatie niet mogelijk: die moet maandelijks betaald worden, totdat het kind 21 jaar wordt.

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij JuroFoon. De bovenstaande tekst werd eerder gepubliceerd op JuroFoon.nl.

Meer over

Reacties

Ik heb dit altijd een

Ik heb dit altijd een opmerkelijke regeling gevonden. Het is toch niet zo dat de kosten voor de kinderen ook op eens wegvallen?

ik snap het wel. Als de

ik snap het wel. Als de ouders nog samen waren en het inkomen ineens gehalveerd zou worden (door ontslag bijvoorbeeld), blijft het bedrag dat voor de kinderen bestemd is ook niet hetzelfde. Geen efteling meer, stoppen met muziekles, dat soort dingen. Dus waarom zou dat anders zijn als de ouders niet meer samen zijn.

en wat als mijn huidige vrouw

en wat als mijn huidige vrouw failliet is verklaard en wij net rond kunnen komen ? haar alimentatie voor haar dochter word meegerekend als inkomsten terwijl ik me zuur kan blijven betalen aan mijn eigen kinderalimentaie omdat die geldwolf van een ex van me gelijk de curator heeft gemaild... Beetje krom of niet ??

ik lees dit nu pas en schrik

ik lees dit nu pas en schrik ervan.mijn ex man had aan t einde van onze relatie zoveel schulden gemaakt,dat hij mij mee liet tekenen voor een saneren ervan,eenmaal getekend verliet hij mij en onze kinderen.na 8jaar heeft de rechtbank eindelijk besloten dat de kinderen bij mij blijven,er is een maand of 3 co ouderschap geweest en daarna heeft hij de de kinderen niet meer gezien.van de rechtbank moet hij elke maand een vast bedrag betalen en wat hij mij nog schuldig is.hij moet alleen voor de kinderen betalen.in totaal heeft hij dat 3 maal gedaan.voor we uit elkaar waren had hij altijd een baan.ik heb bijna in mijn ééntjé de schulde afbetaald omdat hij bijna niet gewerkt heeft nadat hij weg ging.nu is t zo ver dat er beslag gelegd kan worden,en lees ik dit.de avokaat moet ik ook nog afbetalen,omdat mijnen zijn schulden in 5 jaar betaald waren.ik begrijp hier niks van,ik hoopte het eindelijk financieel wat beter te krijgen,en niet harder te moeten werken omdat mijn ex niets aan zijn kinderen wil betalen!!

Verwijtbaar inkomensverlies

Verwijtbaar inkomensverlies
Mijn vriendin heeft twee kinderen, ik ook.
Haar ex mocht volgens uitspraak van de rechter in echtelijke woning blijven, hij heeft de sloten vervangen en alle post die binnen kwam nooit afgegeven.

Onderling hadden ze afgesproken dat hij de hypotheek zou betalen, want hij had vruchtgebruik van het huis.

Na twee jaar komen we er achter dat hij niet betaald, hier zijn we achter gekomen door een onderzoek in te stellen nadat was vastgesteld dat hij alcohollist bleek te zijn (in zware vorm) .

Hij bleek twee jaar niet betaald te hebben, en was ondertussen zijn werk kwijt geraakt door zijn alcohollisme. Het huis is uiteindelijk verkocht met een restschuld.

Ook betaalde hij geregeld de kinderalimentatie niet, en nu is het zover dat de ordering van ons op hem de Eur 30000 is gepasseerd (restschuld, kinderalimentatie, andere nog te ontvangen gelden volgens afspraak)

De beste man werkt nog steeds niet en heeft van allerlei kwalen (zo zegt hij) en gaat vervolgens de wnsp in.

De nihilstelling moet nu voorkomen bij de rechter.

Ik ben van mening dat het hem verwijtbaar is te maken door zijn alcohol verslaving dat hij inkomensverlies heeft geleden, en er voor gezorgd heeft dat er een aannemelijke som geld schuldig is aan diverse schuldeisers (waaronder mijn vriendin)

Mijn vraag is eigenlijk , kan de alcoholverslaving aangedragen worden als een verwijtbaar iets mbt het inkomensverlies?

Tevens ben ik van mening dat de nihilstelling belachelijk is. Eigenlijk komt het er op neer dat andere schuldeisers voorrang krijgen op de zorg van kinderen, met als gevolg dat er kinderen in armoede worden opgevoed, iets wat in Nederland toch niet zou moeten kunnen.

In dit geval is mijn vriendin al een deel van hun schuld aan het afbetalen, terwijl hij geenszins enige poging det om te betalen. Vreemde is dat meneer wel vrolijk blijft roken (wat duur is) Raddler drinkt (wat ook duur is) en het zelfs presteerd om twee keer achter elkaar (op korte termijn) met de kinderen op vakantie kan.

J emoet mij maar eens uitleggen dat iemand die de WNSP in gaat en al eerder de schuldhulpverlening... hoe die in hemelsnaam met zakgeld van Eur 50 per week kan blijven roken en Raddler kan aanschaffen, nog steeds een auto heeft (hij werkt niet dus zou geen noodzaak zijn voor het inkomen) en gewoon lekke rdoet waar hij zin in heeft

Lees verder