6 oktober 2013 door Michael Kruyswijk

Nihil-stelling kinderalimentatie

Als het wegens financiële omstandigheden niet langer mogelijk is om kinderalimentatie te betalen, kun je nihil-stelling aanvragen.

Vanwege de economische omstandigheden is er de laatste jaren een stijging te zien bij de rechtbanken van het aantal aanvragen van nihil-stelling kinderalimentatie. Als de financiële toestand van een alimentatiebetaler het niet langer toelaat dat er kinderalimentatie wordt betaald, kan hij of zij de rechtbank verzoeken om nihil-stelling. Dit betekent dat de verplichting om kinderalimentatie te betalen (tijdelijk) stopt.

Tijdelijk of definitief

Het verzoek kan een tijdelijke of definitieve stop van betaling inhouden. Ben je bijvoorbeeld werkloos geworden, dan ligt het voor de hand dat je om een tijdelijke stopzetting verzoekt. Zodra je weer een baan hebt, is er tenslotte weer de financiële ruimte om de betaling van de kinderalimentatie te hervatten.

Verwijtbaar inkomensverlies

De rechtbank kan een nihil-stelling toewijzen als het inkomensverlies niet verwijtbaar is. Daar staat tegenover dat als een alimentatieplichtige iets te verwijten valt ten aanzien van zijn verminderde financiële toestand, de nihil-stelling kan worden afgewezen.

Schuldsanering

Als een alimentatieplichtige tot de wettelijke schuldsanering WSNP wordt toegelaten, dan kan de rechtbank eveneens om nihil-stelling verzocht worden. In principe zal een dergelijk verzoek ook toegewezen worden, maar er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een rechtbank een nihil-stelling kan weigeren.

Terugwerkende kracht

In principe heeft een toewijzing van een verzochte nihil-stelling geen terugwerkende kracht, maar ook hierop zijn uitzonderingen.

Afkoopsom

Een nihil-stelling van de kinderalimentatie is iets anders dan een afkoopsom. Met een afkoopsom wordt het verschuldigde bedrag in één keer afgelost. Dit is echter bij kinderalimentatie niet mogelijk: die moet maandelijks betaald worden, totdat het kind 21 jaar wordt.