24 maart 2014 door Michael Kruyswijk

Onverwachte schuld uit erfenis

Erfgenamen worden straks beter beschermd tegen een onverwachte schuld, als ze een erfenis hebben aanvaard.

Als je erfgenaam bent, zijn er drie mogelijkheden. Je kunt:

  • de erfenis verwerpen;
  • of zuiver aanvaarden;
  • of beneficiair aanvaarden.

Verwerping

Wijs je de erfenis af, dan word je verondersteld nooit erfgenaam te zijn geweest. Je hebt nergens recht op, maar je kunt ook niet worden aangesproken voor de schulden van de overledene.

Zuivere aanvaarding

Aanvaard je de erfenis, dan erf je niet alleen de baten maar ook de eventuele schulden. Je kunt dan door de schuldeisers van de overledene worden aangesproken.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding erf je slechts voor zover er geen schulden zijn. Dat houdt in dat je niets krijgt als de schulden hoger zijn dan de baten, maar dat je ook niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de overledene.

Onverwachte schuld

Soms is het niet meteen duidelijk hoeveel schulden een erfenis bevat. Komen de erfgenamen na zuiver te hebben aanvaard erachter dat er een onverwachte schuld is, dan kan dat heel nadelig voor hen uitpakken.

Om erfgenamen hiertegen te beschermen, geldt binnenkort dat ze bij zuivere aanvaarding niet aansprakelijk zijn voor onverwachte schulden. Vooropgesteld dat de erfgenamen niets te verwijten valt. Dat wil zeggen: als ze de schuld niet kenden, en er ook niet van op de hoogte konden zijn.

Een erfgenaam kan straks dus naar de kantonrechter stappen met het verzoek om ontheffing van de schuld (geheel of gedeeltelijk). Als de kantonrechter volledige ontheffing verleent, hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met zijn eigen vermogen moet betalen.