10 oktober 2010 door Remco Pijpers

Praten met kinderen over seksueel gedrag op internet

De politie constateert een forse toename van aangiften van jongeren die via internet seksueel misbruikt zijn: 254 in 2009 tegenover 190 in 2008. Wat kunnen ouders doen?

Volgens de politie gaat het slechts om het topje van de ijsberg: het werkelijk aantal kinderen dat seksueel misbruikt is via internet zal veel meer zijn dan de 254 aangiften in 2009. De stichting Mijn Kind Online vraagt met de politie aandacht hiervoor. Het advies: praat met kinderen over hun seksuele ervaringen via internet, om te voorkomen dat ze een grens overgaan die ze niet willen.

Praten over seks vinden veel ouders moeilijk, en praten over seks op internet al helemaal. De meeste volwassenen hebben immers zelf (als tieners) op heel andere manieren geëxperimenteerd. In ieder geval niet op internet. Daardoor ligt het niet zo voor de hand om met je kinderen hierover te praten. Maar toch is dat nodig, omdat dat veel narigheid kan voorkomen.

Om opvoeders op weg te helpen, heeft Mijn Kind Online de brochure Verliefd op internet (10+) gemaakt. Hij is gratis op te halen bij het politiebureau, of aan te vragen bij Digivaardig & Digibewust (zie www.mijndigitalewereld.nl). De brochure is ook te downloaden als pdf.

Wat kan er misgaan?

In de meeste gevallen waar de politie mee te maken krijgt, gaat het om kinderen die overgehaald zijn om zich te uit te kleden voor de webcam, om daarna seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. Kinderen staan er in veel gevallen niet bij stil dat de beelden door de vrager worden opgenomen. Uiteindelijk worden deze beelden ingezet als chantagemiddel, om de kinderen tot nog meer over te halen. In het ergste geval worden die beelden als kinderporno verspreid op het internet.

In enkele gevallen zijn de opnamen gebruikt om kinderen te dwingen tot een ontmoeting, waarna ontucht volgde.

Seksueel kindermisbruik op internet is strafbaar. Sinds begin 2010 zijn ook de voorbereidingshandelingen tot misbruik strafbaar geworden, zoals chatten met het doel om tot seksuele handelingen te komen. Dat is grote winst, want ook al is de dader niet geslaagd in het ontmoeten van het kind, dan toch kan hij vervolgd worden.

Jongeren onderling

Kinderen die slachtoffer zijn geworden, zijn niet zelden verliefd geweest op de dader. Vaak is er ook niet zo'n heel groot leeftijdsverschil. En als dat er wel is, weten de slachtoffers daar meestal van: het is juist wel spannend, als de ander veel ouder is, hoewel ze ook niet goed doorhebben wat zo'n leeftijdsverschil betekent. In de praktijk merken ze daar ook niet veel van: via internet vallen dat soort verschillen snel weg.

Het misbruik kan dus ook plaatsvinden binnen een relatie. Als er dan iets misgaat, is het voor slachtoffers heel moeilijk om erover te praten (met de ouders of de politie). Dat ze opzettelijk in de val gelokt zijn, is al helemaal moeilijk te bevatten.

Praten is belangrijk

Het is belangrijk om met kinderen hierover te praten. Maak duidelijk dat je – als ouders – altijd beschikbaar bent, als er iets mis gaat op het gebied van relaties, verliefdheid of seks. Ook als het gaat om iets wat via internet gebeurd is.

Nogmaals: het is niet gemakkelijk om hierover te praten met kinderen. Als opvoeder wil je ook niet de boodschap overbrengen dat internet alleen maar riskant is. Tieners sluiten nu eenmaal vriendschap, er wordt geflirt, en ze experimenteren met seks. Dat hoort erbij. Ook via internet.

Praat in ieder geval over hun eigen grenzen, stimuleer ze om na te denken over dát ze grenzen mogen bepalen, waar die grenzen liggen en dat verliefdheid en flirten via internet kwetsbaar maakt. Dus: geniet, maar wees ook alert op mogelijk misbruik. Niet alles is wat het lijkt, zeker online.

Zie ook: