4 februari 2015 door Stephanie de Blieck

Stappenplan: aanmelden studie

[Advertorial]

Je kind heeft de lastige taak om een opleiding te kiezen. En kan daarbij jouw hulp goed gebruiken. Zeker bij de zaken die moeten worden geregeld ná de studiekeuze.

Het studiekeuzeproces kent vele facetten: van oriënteren en verkennen tot verdiepen en besluiten. Met zo'n 1.750 bachelor-opleidingen in alleen al het hoger onderwijs is de keuze 'reuze'. Je kunt je kind begeleiden bij het ontdekken waar zijn of haar interesses liggen, bijvoorbeeld via een interessetest. Daarnaast kunnen jullie het aanbod bekijken en selecteren op diverse criteria, zoals profiel, diploma, en studiestad. Bezoek ook eens een open dag, om te ervaren hoe het is om te studeren. Een volledig overzicht vind je in de Open Dagen kalender.

Is de oriëntatie- en verkenningsfase afgerond en de keuze gemaakt? Dat is al een hele zorg minder. Maar het is nog geen tijd om achterover te leunen; er moeten nog een aantal belangrijke zaken worden geregeld.

Stap 1: DigiD aanvragen

Een aankomend student kan zich nu al aanmelden voor de opleiding van zijn of haar keuze. Om je aan te melden voor een opleiding is een persoonlijke DigiD met sms-functie nodig. Vraag deze DigiD bij voorkeur één maand voor de deadline van de opleiding aan via www.digid.nl, want het duurt even voordat hij er is.

Stap 2: Inschrijven vóór 1 mei via Studielink.nl

Via www.studielink.nl kan je kind zich inschrijven voor de opleiding. Dat moet vóór 1 mei! De gegevens worden dan automatisch doorgegeven aan de hogeschool of universiteit en aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor particulier onderwijs schrijf je je in bij de instelling zelf.

Let op (1): opleidingen met decentrale selectie hebben vaak een eerdere aanmeldingsdatum dan 1 mei. Decentrale selectie houdt in dat onderwijsinstellingen zelf studenten mogen selecteren.

Let op (2): toch een andere studie kiezen? Dat kan tot 1 september. Dit toelatingsrecht vervalt als je je ná 1 mei voor het eerst aanmeldt. Heb je je later aangemeld, dan beslist de opleiding over je toelating.

Stap 3: Studiefinanciering aanvragen

Vanaf september 2015 verandert de studiefinanciering. De basisbeurs zoals we die tot nu toe kenden, bestaat dan niet meer. Hij wordt vervangen door een lening: het studievoorschot. De aanvraag van deze studiefinanciering gaat via www.duo.nl, met behulp van je DigiD.
Meer informatie over het studievoorschot.

Stap 4: Studiekeuzecheck doorlopen

Als je zoon of dochter zich op tijd heeft aangemeld, doet de hogeschool of universiteit een 'studiekeuzecheck'. Die kan verschillende vormen hebben, zoals proefstuderen en/of een studiekeuzegesprek.

Je kind is verplicht om aan zulke activiteiten mee te doen. De studiekeuzecheck maakt het voor jouw kind én de opleiding makkelijker om te bepalen of er een match is.
Meer informatie over de studiekeuzecheck.

Stap 5: Financieel Studieplan maken

Wil jij zien wat de studie betekent voor de huidige en toekomstige uitgaven van je kind en zijn of haar situatie vergelijken met die van andere studenten? Maak dan een Financieel Studieplan op de website van Stichting Weet wat je besteedt.

Meer informatie

Wil je nog eens rustig samen met je zoon of dochter het hele proces doornemen? Bekijk dan dit filmpje van de Rijksoverheid: Studeren? Wat moet je doen!


 

Nog geen keuze gemaakt voor een opleiding of studie? Lees dan nog even Deel 1 van deze serie artikelen: Eerste hulp bij studiekeuze