20 april 2011 door Miriam Lavell

Tijdelijk naar een andere school - hoe pak je dat aan?

aan? Stel, je wilt je kinderen tijdelijk naar een andere school laten gaan. Hoe pak je dat - juridisch - aan? En hoe kun je je verdedigen als er een zaak van komt?

Soms zijn er omstandigheden waarin je je kinderen tijdelijk naar een andere school wilt laten gaan. Leerplichtambtenaren zijn daar niet dol op, en kunnen dan behoorlijk tegenwerken. Zo kregen we deze week de volgende vraag:

Ik ga naar Bonaire voor een familie-reüni en ik wil mijn twee kleinkinderen (van 8 en 9 jaar oud) meenemen. Tijdens ons verblijf op Bonaire zullen ze wel naar school gaan, maar de Nederlandse leerplichtambtenaar geeft slechts toestemming voor één van de twee kinderen. Wat nu? Krijg ik problemen als we het plan toch doorzetten?

Als ze maar naar school gaan

Wat deze oma gaat doen, is ongebruikelijk en kan daarom wat weerstand oproepen. Maar op zich is er niets onwettigs aan. Bonaire heeft inmiddels de status van een Nederlandse gemeente, en in Nederland gebeurt het ook wel eens dat kinderen tijdelijk in een andere gemeente naar school gaan. Dat is niet verboden. Als ze maar naar school gaan.

Het enige wat echt belangrijk is, is dat alles goed op papier komt te staan:

  • vraag de school waar de kinderen tijdelijk naartoe gaan om een schriftelijke verklaring waarin bevestigd wordt dat de kinderen daar naar school zijn gegaan;
  • vraag minstens drie exemplaren van die verklaring (allemaal ondertekend door de directie van de tijdelijke school);
  • houd een exemplaar zelf;
  • stuur bij terugkomst een exemplaar naar de school in Nederland;
  • en stuur een exemplaar naar de leerplichtambtenaar.

Zorg ook dat er contact is tussen de school in Nederland en die in de andere gemeente, in dit geval Bonaire. En bewaar de schriftjes (of andere werkjes) die je kinderen – of kleinkinderen – op die andere school gemaakt hebben.

Alsnog een boete

Het kán zijn dat je alsnog een boete krijgt (van de officier van justitie). Dan kun je met de verklaring van de andere school, plus de schriftjes en werkjes die daar gemaakt zijn, bewijzen dat je kinderen gewoon naar school zijn gegaan. Waarschijnlijk zal de officier de boete dan intrekken.

Het is wel mogelijk dat de officier daar een voorwaarde aan verbindt. Namelijk dat je geen boete krijgt als je belooft het nooit meer te doen. Dat betekent verder niet zoveel.

Uitspraak van de rechter

Omdat het in dit Bonaire-voorbeeld om een ongebruikelijke situatie gaat, is het mogelijk dat de leerplichtambtenaar een uitspraak van de rechter wil. Dan volgt er een boete. Die je niet betaalt. Waarna de rechter eraan te pas komt.

Vervolgens moet je je verdedigen. Dat kan door al het schriftelijke bewijsmateriaal aan de rechter te overhandigen:

  • de verklaring dat de kinderen elders naar school zijn gegaan;
  • aanvullend bewijsmateriaal, zoals schriftjes en werkjes;
  • de correspondentie tussen school 1 (in dit geval: de school in Nederland) en school 2 (in dit geval: de school op Bonaire);
  • een verklaring van school 1 (in dit geval: de school in Nederland) dat de kinderen geen achterstand hebben opgelopen.

Zo kunt u zich afdoende verdedigen. De rechter kan u dan nog steeds schuldig verklaren aan leerplichtverzuim, maar een boete wordt dan meestal niet opgelegd.

Kortom: als je ervoor zorgt dat de kinderen echt goed onderwijs hebben genoten, en als je dat kunt bewijzen, heb je weinig te vrezen. (Al kan de eventuele nasleep wel heel vervelend zijn. Leerplichtambtenaren houden niet van mensen die de zon opzoeken, en misschien willen ze voorkomen dat men de nieuwe status van Bonaire, als Nederlandse gemeente, gaat misbruiken.)