7 april 2018

Vaccinatie: meer meningokokken

De meningokokken-vaccinatie wordt uitgebreid van MenC (meningokokken type C) naar MenACWY.

Tot nu toe werd alleen gevaccineerd tegen 'MenC', oftewel 'meningokokken type C'. Maar vanwege een toename van het aantal ziektegevallen door besmettingen met meningokokken W, wordt de vaccinatie nu uitgebreid tot 'MenACWY'.

Het nieuwe vaccin heeft dus een bredere werking dan voorheen. Hierover wordt geen informatie naar het huisadres van de ouders gestuurd, omdat de aanpassing niet zo ingrijpend is en omdat er geen extra bijwerkingen verwacht worden.

De introductie van de meningokokken-C vaccinatie was destijds (in 2002) wél een probleem. Of in ieder geval iets waar heftig over gediscussieerd werd. (Zie: Wel of niet prikken tegen meningokokken type C?.) Maar inmiddels heeft niemand het er meer over. Het is nu een algemeen aanvaarde vaccinatie. Over de uitbreiding naar MenACWY verwachten we dus ook weinig discussie.

De meningokokken-vaccinatie vindt plaats bij 14 maanden, samen met de BMR-vaccinatie (voor bof, mazelen en rodehond).

Let op: omdat de meningokokkenziekte niet alleen piekt bij 1- tot 4-jarigen, maar ook bij jongeren van 14 tot 18 jaar, wordt de vaccinatie ook aangeboden voor 14-jarigen.

En tot slot: de vaccinatie met het nieuwe ACWY-vaccin start op 1 mei aanstaande. Vandaar dat in het huidige vaccinatieschema (zie onder) voorlopig nog 'MenC' staat, en niet 'MenACWY'.

Meer informatie

Lees ook: