Home » Artikelen » Vaccinatie meer meningokokken

Vaccinatie: meer meningokokken

Door:

Redactie Ouders Online

De meningokokken-vaccinatie wordt uitgebreid van MenC (meningokokken type C) naar MenACWY.

Tot nu toe werd alleen gevaccineerd tegen 'MenC', oftewel 'meningokokken type C'. Maar vanwege een toename van het aantal ziektegevallen door besmettingen met meningokokken W, wordt de vaccinatie nu uitgebreid tot 'MenACWY'.

Het nieuwe vaccin heeft dus een bredere werking dan voorheen. Hierover wordt geen informatie naar het huisadres van de ouders gestuurd, omdat de aanpassing niet zo ingrijpend is en omdat er geen extra bijwerkingen verwacht worden.

De introductie van de meningokokken-C vaccinatie was destijds (in 2002) wél een probleem. Of in ieder geval iets waar heftig over gediscussieerd werd. (Zie: Wel of niet prikken tegen meningokokken type C?.) Maar inmiddels heeft niemand het er meer over. Het is nu een algemeen aanvaarde vaccinatie. Over de uitbreiding naar MenACWY verwachten we dus ook weinig discussie.

De meningokokken-vaccinatie vindt plaats bij 14 maanden, samen met de BMR-vaccinatie (voor bof, mazelen en rodehond).

Let op: omdat de meningokokkenziekte niet alleen piekt bij 1- tot 4-jarigen, maar ook bij jongeren van 14 tot 18 jaar, wordt de vaccinatie ook aangeboden voor 14-jarigen.

En tot slot: de vaccinatie met het nieuwe ACWY-vaccin start op 1 mei aanstaande. Vandaar dat in het huidige vaccinatieschema (zie onder) voorlopig nog 'MenC' staat, en niet 'MenACWY'.

Meer informatie

Redactie Ouders Online

 

Meer over

Leeftijden: 

Onderwerpen: 

Reacties

Half juli 2018 heeft

Half juli 2018 heeft staatssecretaris Blokuis bekend gemaakt dat nog eens 650.000 jongeren, geboren tussen januari 2001 en mei 2004, in 2019 opgeroepen zullen worden voor vaccinatie tegen meningokokken type W. Het streven is om eind 2019 de vaccinatie aan alle dan 14- tot 18-jarigen aangeboden te hebben.

Geachte,

Geachte,

Wij zijn studenten uit het eerste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie op de Hogeschool Leiden.
Momenteel zijn wij bezig met een attitudeonderzoek. Hiervoor moeten wij een enquête afnemen over een onderwerp die van belang is op de sociale veiligheid. De enquête gaat over het vaccineren van kinderen tot 12 jaar, en is bedoeld voor de ouders die kinderen hebben in deze leeftijdscategorie. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan online worden gedaan.

Wij hopen graag van u te horen en of u eventueel interesse hierin heeft?

Met vriendelijke groet,

Yfke van Haasteren, Marthe Japikse, Elisa Wegman, Evy Kras en Noa Alkemade

Contactgegevens:

alkemadenoa@gmail.com

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RJMPhXjgfkacXoTYLyCK...

Lees verder