19 april 2016

Vliegen met drones

Hobby-drones worden steeds populairder. Wat voor regels gelden daar eigenlijk voor? En wat gebeurt er als je je drone stukvliegt?

Als je een drone voor de lol gebruikt (voor 'hobbymatig vliegen' in ambtenarentaal), dan valt dat onder de Regeling modelvliegen.

De belangrijkste regels luiden als volgt:

  • hobbydrones mogen niet hoger vliegen dan 120 meter;
  • je mag niet vliegen boven steden, dorpen, spoorlijnen, wegen, waterwegen, havens en mensen;
  • je mag ook niet vliegen in de buurt van een vliegveld;
  • luchtverkeer heeft altijd voorrang;
  • je moet je drone voortdurend kunnen blijven zien;
  • je mag niet vliegen in het donker.

Als je je niet aan die regels houdt, ben je strafbaar. Maar het kan ook andere vervelende gevolgen hebben. Want als je je drone stukvliegt of kwijtraakt terwijl je je niet aan de regels hield, dan kun je geen aangifte doen bij de politie en dus ook niets terugkrijgen van de (inboedel-)verzekering.

Overigens kun je óók niets terugkrijgen van de inboedelverzekering als iemand anders, die niet tot het huisgezin behoort - zoals een vriendje - de drone bestuurt en hem stukvliegt. Daarvoor is dan weer een aansprakelijkheidsverzekering nodig (zie: Laptop gevallen: wie betaalt?)

Meer informatie