Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

29 september 2015 door Michael Kruyswijk

Wanneer wordt een kind gehoord?

Wanneer wordt een kind gehoord door de rechter, als het gaat om familiezaken als echtscheiding, gezag, erkenning of uithuisplaatising?

De hoofdregel is dat kinderen van 12 jaar en ouder gehoord worden door de rechter, voor die een beslissing neemt.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel bestaan drie uitzonderingen. Een rechtbank kan ervan afzien een kind te horen in de volgende gevallen:

  • als het om een onbelangrijke zaak ('van ondergeschikt belang') gaat;
  • als het om kinderalimentatie gaat, én het kind jonger is dan 16 jaar;
  • als het om een spoed-eisende zaak gaat, waarbij wachten op het oordeel van het kind dat kind zelf in gevaar zou kunnen brengen (bijvoorbeeld bij een voorlopige ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of voorlopige voogdij).

Jonger dan 12 jaar

Soms wil een ouder dat een kind dat jonger dan 12 jaar is, gehoord wordt door de rechtbank. Doorgaans zal een rechtbank zo'n verzoek afwijzen.

Hoe jonger het kind (zeker onder de 10 jaar), hoe kleiner de kans dat een rechtbank het kind zal horen.

Hoe het werkt

Als de rechtbank een kind wil horen, krijgt het kind een brief van de rechtbank, met een uitnodiging voor een gesprek.

Bij het horen van het kind zijn de ouders niet aanwezig.

De rechtbank houdt rekening met de mening van het kind. Dat betekent dus niet dat er gebeurt wat het kind wil, maar wel dat zijn of haar mening betrokken wordt in het eindoordeel.