4 november 2009 door Henk Boeke

Wat doet dat kwik in het griep-vaccin?

In het Mexicaanse-griepvaccin zou een kwikverbinding zitten die wettelijk verboden is. Hoe zit dat? Ouders Online zocht het voor u uit.

Afgelopen week circuleerde er een kettingbrief over het internet, die nogal wat onrust heeft veroorzaakt. Ook op allerlei forums wordt erop gereageerd. Het gaat om een bericht dat er een kwikverbinding in het vaccin tegen de Mexicaanse griep (H1N1) zit, genaamd Thimerosal of Thiomersal, die wettelijk verboden zou zijn. Hoe zit dat nou?

De kettingbrief heeft als subject: 'Overheid overtreedt de Wet met MexicaanseGriepVaccin!!!' De bijbehorende tekst vertelt over een 'Safety Manager van Philips Medical Systems Nederland', genaamd Ad van Rooij, die aan zijn directeur heeft gemeld dat er sprake is van 'een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan' (omdat Philips zijn medewerkers gelegenheid biedt zich te laten vaccineren). Het misdrijf zou zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een middel dat bij wet verboden is.

We zochten het voor u uit, en ontdekten het volgende:

  • Die meneer Ad van Rooij bestaat echt, maar hij is geen Safety Manager bij Philips. Althans: niet meer. Hij was het wel, maar hij is daar per 1 augustus 2008 ontslagen. Het ontslag is bekrachtigd door de kantonrechter. Hijzelf vindt dat hij nog werkzaam is, en brieven kan verzenden 'in functie', maar juridisch gezien kan dat niet. Het oordeel van de kantonrechter is bindend en er is geen beroep mogelijk.
  • Philips dwingt zijn werknemers niet om zich te laten vaccineren. Iedereen die het wil mag het doen, en dan betaalt Philips de kosten (als die er zijn).
  • De stof Thimerosal / Thiomersal is niet wettelijk verboden. In onze wetten komen nooit merknamen voor.
  • De stof Thimerosal / Thiomersal is een organische kwikverbinding die bedoeld is om bacterie- en schimmelvorming in het griepvaccin tegen te gaan. Het is dus geen metallisch (giftig) kwik zoals dat in thermometers zit (of beter: zat, want tegenwoordig is het verboden). In tegenstelling tot metallisch kwik, dat zich ophoopt in het lichaam, wordt de organische kwikverbinding in Thimerosal / Thiomersal gewoon afgebroken door het lichaam.
  • 'Organisch' wil zeggen dat de stof gebonden is aan koolstofgroepen. Daardoor is het niet per definitie veilig. De organische kwikverbinding methyl-kwik is bijvoorbeeld giftig (en dus ook verboden, net als metallisch kwik). De hulpstof Thimerosal / Thiomersal wordt echter afgebroken tot ethyl-kwik, dat niet giftig en dus niet verboden is.

Blijft natuurlijk de vraag of dat griep-vaccin nu wel of niet gevaarlijk is, met name bij kleine kinderen en zwangere vrouwen. Volgens de overheid (bij monde van het RIVM) is dat niet het geval, zie www.grieppandemie.nl. We hebben geen reden om aan te nemen dat ze zouden liegen.

De artsen die wij zelf geraadpleegd hebben, zeggen dat het altijd een kwestie van afwegen is. Vaccineren geeft risico's op bijwerkingen, maar niet vaccineren is meestal gevaarlijker (vanwege het optreden van de aandoening waartegen gevaccineerd wordt) dan wel vaccineren.

Ons advies is om in overleg met uw huisarts of verloskundige uw eigen afweging te maken.

Lees ook: