18 november 2020

Wat is de LVS toets en wat zegt de uitslag van de toets?

Vanaf groep 3 krijgt je kind LVS-toetsen. Elk jaar doet je kind zo’n toets en krijg je als ouder de uitslag te horen. Maar wat is een LVS toets en wat zegt de uitslag over de ontwikkeling van je kind? Hoe en waarop wordt je kind beoordeeld en zijn er eigenlijk verschillende soorten LVS toetsen? In dit artikel vragen we leerkracht en intern begeleider Shelby Vos-van Andel alles wat we over deze toetsen willen weten. Zij schreef hier zelf al eerder een artikel over.

Wat is een LVS toets?

LVS staat voor Leerling Volg Systeem. Het is een systeem dat wordt ingezet op basisscholen om de voortgang van kinderen in kaart te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door jaarlijkse LVS-toetsen. 

Wat is een leerlingvolgsysteem (LVS)?

Elke basisschool moet verplicht werken met een Leerlingvolgsysteem, dit is niet hetzelfde als een toetsinstrument. Cito is één van de meest gebruikte toetsinstrumenten. Met dit systeem kunnen de vaardigheden van basisschoolkinderen vanaf groep 3 in kaart gebracht worden. Daarnaast geeft het ook informatie over hoe de prestaties van afzonderlijke leerlingen zich verhouden tegenover landelijke en klassikale gemiddelden.

Om de voortgang van kinderen te bepalen, worden LVS-toetsen afgenomen. Door de jaarlijkse toetsen van het Leerlingvolgsysteem worden kinderen tijdens de gehele basisschoolperiode gevolgd. Daardoor kunnen leerkrachten eerder signaleren of er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben. Ook worden kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong eerder opgemerkt. Door het Leerlingvolgsysteem kunnen leerkrachten passender onderwijs bieden.

Shelby Vos-Van Andel

Soorten LVS-toetsen

De LVS-toets wordt twee keer per jaar afgenomen. De M-toets halverwege het jaar (M van midden) en de E-toets aan het eind van het jaar (E van eind). Scholen maken zelf een keuze welke toetsen ze afnemen. Ook per leerjaar kan er een andere toets afgenomen worden. De meeste scholen gebruiken volgens Shelby sowieso de volgende toetsen:

  • Rekenen-Wiskunde 3.0, rekentoets voor groep 3 t/m 8.
  • Spelling 3.0, dictee voor groep 4 t/m 8
  • Begrijpend lezen 3.0, een leestoets met vragen over de inhoud van de teksten voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
  • DMT, een leestoets om in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes te lezen. De DMT-toets wordt vaak gebruikt als meetinstrument bij vermoedens van dyslexie. Kinderen met leesproblemen hebben namelijk veel moeite met het lezen van losse woorden zonder de context van de zin.
  • AVI, een leestoets met verhaaltjes die binnen een bepaalde tijd en een maximum aantal fouten gelezen moet worden. Hierna zijn kinderen in te delen op leesniveau, bijvoorbeeld: AVI M3 (midden groep 3). Hierna kun je ook gericht boekjes kiezen op het leesniveau. Of oefenen met nét een niveau hoger.
  • Werkwoordspelling 3.0 is een dictee over de spelling van werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd voor groep 7 en 8.

Hoe gaat zo'n LVS toets?

Hoe ziet zo’n toetsmoment er eigenlijk uit? Shelby: “Tijdens de toets krijgen leerlingen een vragenformulier met meerkeuzevragen en een antwoordformulier waarop ze kunnen kiezen uit antwoord A, B, C of D. Na de toets vult de leerkracht het aantal goede antwoorden in het LVS computerprogramma in. De score van de toets wordt omgerekend naar een I t/m V score. Voorheen werd dit met ABCDE scores gedaan. De hoogste score is een I of A score en een V of E score is het laagst.

Dit zegt een lvs toetsscore over je kind

Met de score van een LVS toets, kijkt de leerkracht hoe een leerling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook met eerdere meetmomenten van het kind. Zo zie je hoe een kind zich verhoudt tot andere kinderen, maar ook hoe zijn eigen ontwikkeling loopt. Wil je meer lezen over de verschillende scores en het landelijk gemiddelde? Je leest het in dit artikel.

Hoe bepalend is de uitslag van de lvs toets?

En dan komen de toetsresultaten binnen en kom je erachter dat je kind een lage score heeft. En nu? Hoe zwaar weegt zo’n toetsmoment nu eigenlijk? “Toetsen zijn bedoeld om de ontwikkeling van je kind in beeld te brengen en zijn echt niet allesbepalend. Het laat de groei van je kind zien, maar blijft ook een momentopname.  In een gesprek met de leerkracht kom je te weten met welke onderdelen je kind moeite heeft zodat je daar een plan voor kunt maken.”, legt Shelby uit.

Heeft het zin om LVS-toetsen te oefenen?

“Nee”, zegt Shelby. “De uitslag wordt erdoor vertroebeld, waardoor leerkrachten geen goed beeld meer krijgen van de ontwikkeling van het kind en hoe hij ervoor staat. Wat wél kan helpen: oefenen met de vraagstelling, zodat je kind daar vertrouwd mee raakt.”

Na de toets thuis oefenen

Kom je er door de LVS-toets achter dat je kind wat moeite heeft met spelling of rekenen? Dan kun je ervoor kiezen om de kennis thuis te herhalen. We geven wat tips!

  • Maak rekenen thuis leuk! Betrek rekenen bij leuke activiteiten, zoals de tafels springen in de tuin (eerst even aan de slag met stoepkrijt dus) of ga samen naar de supermarkt en vraag aan je kind of hij wil uitrekenen hoeveel jullie moeten afrekenen. Meer tips lees je in ons artikel Rekenproblemen, hoe pak je het aan?
  • Oe of au, ei of ij? Doe een wedstrijdje wie de meeste woorden kan bedenken die op -isch eindigen (wat dacht je van tropisch!) of download een leuk werkblad op Pinterest, zoals deze. Meer goede tips om spelling te oefenen vind je hier.
  • Oefen met een app. Met de Squla app kan je kind thuis op zijn eigen niveau alle schoolvakken oefenen door middel van quizzen en games. Spelenderwijs leren zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd blijven. Daarnaast heeft Squla handige oefenvragen waarmee je kind de vraagstelling van de toetsen kan oefenen (die zijn vaak anders dan dat ze op school gewend zijn.) In deze gratis demo krijg je een goed beeld van hoe de app precies werkt.

Voordelen van de LVS-toets

Het klinkt misschien vreemd om bij jonge kinderen toetsen af te nemen, maar de LVS-toetsen zijn heel toegankelijk. Ze vormen een hulpmiddel om te zien op welk niveau je kind zich bevindt. Het is geen toets waarvoor je kunt zakken of slagen. Mochten er leerproblemen zijn, dan kunnen deze sneller gesignaleerd worden. De leerkracht kan je kind zo eerder helpen.

Kritiek op de LVS-toets

Hoe onschuldig de toetsen ook zijn, sommige ouders hebben er toch kritiek op. Zo zouden ze kindonvriendelijk zijn en soms zelfs leiden tot stress, vooral bij kinderen die daar gevoelig voor zijn. Sommige kinderen hebben last hebben van ‘blokkadestress’: thuis en in de klas lukt het prima met de lesstof, maar zodra er een toets moet worden gemaakt, gaat het mis. Volgens Shelby is het heel belangrijk om als ouder niet teveel nadruk te leggen op de toetsen.

TIP

Je kunt beter complimenten geven als je kind de lesstof begrijpt en goed toepast. Focus je daarnaast op het proces en niet op het resultaat. Dus niet ‘Wat goed’, maar: ‘Goed gewerkt’.

“Door je kind positief aan te moedigen op zijn inzet, is de kans  groter dat hij zich zeker voelt en meer ontspannen het toetsmoment in gaat. Als je merkt dat je kind last heeft van faalangst, praat met je kind over zijn gevoel en ga erover in gesprek met school. Bespreek de spanningen van je kind met de leerkracht voorafgaand aan de toetsperiode, zodat hij daarvan op de hoogte is en er rekening mee kan houden.”, aldus Shelby.

Dit artikel is samen met onderwijspartner Squla geschreven.