Sneller herstellen na de bevalling: 7x tips om je te helpen!

Wat is het verschil tussen een peuterspeelzaal en kinderopvang?

Ben je op zoek naar opvang voor jouw kind omdat je aan het werk gaat? Wil je jouw kind graag kennis laten maken met andere kinderen van zijn of haar leeftijd? Of wil je jouw kind graag voorbereiden op de basisschool? Dan heb je als ouder volop mogelijkheden in Nederland qua opvang. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen een peuterspeelzaal en kinderopvang. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee? En hoe is dat geregeld met de kosten? Wij vertellen je er graag alles over.

Wat is een kinderopvang?

Bij een kinderopvang of kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen door ervaren en gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Deze dagopvang is vooral gericht op jonge kinderen van werkende ouders. De kinderen worden een of meerdere dagdelen opgevangen.

De kinderopvang bij een kinderdagverblijf is gericht op goede verzorging en ontwikkeling van de kinderen. De kinderen krijgen maaltijden, flesjes en luierverschoningen, doen dutjes, worden voorgelezen en kunnen spelen met anderen. Tegen de tijd dat zij bijna naar school gaan, staan de activiteiten vaak in het teken van de voorbereiding op de basisschool.

De kinderen bij een kinderdagverblijf worden vaak opgevangen in groepen met leeftijdsgenootjes. Dit wordt ook wel een horizontale groepsindeling genoemd. Het is echter ook mogelijk dat de kinderen niet worden ingedeeld op leeftijd. Bij een verticale groepsindeling variëren de leeftijden meer, maar is er wel meer diversiteit en kans om van elkaar te leren en elkaar te helpen.

Activiteiten en ontwikkelingsstimulering

Het voornaamste doel van een kinderdagverblijf is de zorg voor de kinderen. Omdat de kinderen van diverse leeftijden zijn, staat de voorbereiding op de basisschool niet centraal. Toch worden er veel activiteiten ondernomen om de ontwikkeling te stimuleren per leeftijdsgroep. Vaak wordt er themagewijs gewerkt. Denk aan het het leren van vormen, kleuren, letters, cijfers, de dagen van de week, de seizoenen en meer. Er is volop ruimte om te spelen, knutselen, lezen en leren.

VVE

Wanneer een peuter een taalachterstand of leerachterstand heeft, kan er worden besloten om extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de peuter. Dit wordt voorschoolse educatie (VVE) genoemd. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen op het kinderdagverblijf of bij de peuterspeelzaal extra begeleiding krijgen ter voorbereiding op de basisschool. Zo kan de (taal)achterstand tijdig worden weggewerkt.

Kosten en toeslagen

Als je als ouder gebruik maakt van kinderopvang zijn hier wel kosten aan verbonden per kind. De kinderopvang mag zelf een uurtarief vaststellen, dus dit kan per instantie en per stad flink verschillen. Ouders betalen hiervoor dus geen landelijk vastgesteld tarief.

Voor de opvang van jouw kind kun je een vergoeding aanvragen bij de overheid. Deze kinderopvangtoeslag verandert jaarlijks en is een tegemoetkoming in de kosten voor de opvang. Het bedrag van de kinderopvangtoeslag gebaseerd op een maximaal te vergoeden uurtarief en in 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 8,97. Het is bij het selecteren van een kinderopvang wel belangrijk dat deze geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat is een peuterspeelzaal?

Een peuterspeelzaal is het beste te omschrijven als een voorschool ter voorbereiding op de basisschool. Hier worden kinderen van 2 tot 4 jaar opgevangen. Ze krijgen de kans op samen te spelen met leeftijdsgenootjes en leidsters proberen de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

De peuteropvang wordt vaak enkele dagen per week bezocht door peuters van 2 tot 4 jaar oud. De dag wordt geopend, er wordt samen gezongen, samen gegeten en samen gespeeld. De leidsters zijn gecertificeerd pedagogisch medewerkers en weten wat kinderen van deze leeftijd nodig hebben.

Activiteiten en ontwikkelingsstimulering

Bij peuterspeelzalen staat een goede voorbereiding op de kleuterschool centraal. De peuters werken vaak themagewijs aan het leren van letters, cijfers, vormen, kleuren, seizoenen, dagen van de week en andere belangrijke vaardigheden, zoals knippen en plakken.

Bovendien leren peuters bij de peuteropvang al goed hoe het eraan toe gaat op de basisschool. Vaak wordt hetzelfde ritme en dezelfde activiteiten aangehouden. Zo is de overgang naar de kleuterklas minder spannend.

Kosten en toeslagen

De peuteropvang is goed geregeld in Nederland, maar is niet gratis. De kosten voor peuteropvang verschillen per locatie en per stad. Vaak wordt het maximale uurtarief aangehouden en dat is in 2023 vastgesteld op € 8,97.

In het verleden was er geen vergoeding beschikbaar voor gebruik van de peuterspeelzaal, maar sinds 2018 wordt dit vaak wel vergoed wanneer één of beide ouders werken. De vergoeding voor de peuteropvang is gelijk aan die van het kinderdagverblijf en is vastgesteld op € 8,97 voor 2023.

Andere mogelijkheden voor opvang

Naast het kinderdagverblijf en de peuteropvang bij de peuterspeelzaal zijn er in Nederland nog meer vormen van kinderopvang beschikbaar. Opvang bij een gastouder of een BSO behoort ook zeker tot de mogelijkheden.

Gastouder

Sommige ouders prefereren een gastouder boven een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Een gastouder is een gecertificeerde oppasouder die vanuit huis één of meerdere kinderen opvangt en verzorgt. De opvang is in huiselijke sfeer en vaak kleinschaliger dan bij een kinderdagverblijf.

Buitenschoolse opvang

Gaat jouw kind al naar de basisschool? Dan kan het natuurlijk zijn dat er behoefte is aan opvang voor de aanvang van school of juist na schooltijd. Gelukkig zijn hiervoor volop mogelijkheden. Soms worden deze opties aangeboden vanuit school, maar diverse mogelijkheden worden aangeboden door de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO zorgt voor een veilige opvang van kinderen van de basisschoolleeftijd buiten de schooltijden om. Vaak zijn er mogelijkheden voor voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en opvang na schooltijd en in de schoolvakanties bij een BSO.

Waar kies jij voor?

Als ouder heb je diverse opties om jouw kind veilig op te laten vangen op werkdagen, tijdens schoolvakanties of als voorbereiding op de basisschool. Welke optie jij prefereert, is afhankelijk van jouw voorkeuren, jouw budget en de behoeften van jouw kind.

Informeer vooraf naar de mogelijkheden en de beschikbaarheid. Soms zijn er lange wachtlijsten voor kinderdagverblijven en peutergroepen, vooral in grote steden. Door je op tijd in te schrijven bij kinderopvangcentra of peuterspeelzalen ben je zekerder van een plek wanneer dit nodig is.