Wat leert je kind in groep 7?

Met de overgang naar groep 7 begint je kind aan een uitdagend jaar. Want niet alleen vakken als rekenen, taal en spelling worden moeilijker, ook sociaal emotioneel wordt het dit jaar lastiger. De combinatie van de prepuberteit, de nieuwe lesstof en de voorbereiding op de schoolkeuze is pittig, maar niet onmogelijk. Maar wellicht is daarbij een beetje extra hulp van jou als ouder geen overbodige luxe. Hier lees je wat ze leren, waar jij kunt ondersteunen en waar je oefenmateriaal kunt vinden.

Hoe zit het met rekenen, spelling en de andere vakken?

Groep 7 is voor veel kinderen een pittig jaar. Niet alleen op het gebied van de dingen die ze leren komen er moeilijke dingen aan bod, maar ook op sociaal emotioneel gebied krijgen ze de eerste (pre)puberteit voor hun kiezen. Van alle vakken gaat het niveau omhoog en worden de opgaven moeilijker. Hierdoor worden de onderlinge verschillen tussen kinderen beter zichtbaar. Voer voor puberale onzekerheid. Juf Shelby vertelt je in dit artikel niet alleen meer over alles wat je kind leert in groep 7, maar ook over de sociaal emotioneel uitdagende kant van dit leerjaar.

Naast begrijpend lezen ook studerend lezen

Al sinds groep 4 is je kind bezig met begrijpend lezen: hoe kan ik erachter komen wat een tekst betekent? In groep 7 blijven ze oefenen met de strategieën hiervoor: de dingen die je kunt doen om achter de betekenis van een tekst te komen. Zoals:

 • Voorspellen waar een tekst over gaat, a.d.h.v. titels, tussenkopjes, belangrijke woorden en afbeeldingen.
 • Vragen stellen voor, tijdens en na het lezen, bijvoorbeeld     wat je al weet het onderwerp, of wat de belangrijkste informatie uit de tekst is
 • Op basis van de titel, tussenkopjes en eventuele belangrijke zinnen snel informatie uit een tekst halen.
 • Een tekst in eigen woorden omschrijven of een samenvatting maken o.b.v. de hoofdgedachte van een tekst.
 • Bepaalde signaalwoorden herkennen     in een tekst en daarmee betekenisrelaties leggen zoals een verband of een opsomming.

In dit artikel vind je meer uitgebreide informatie over het hoe en wat van begrijpend lezen op de basisschool.

Nieuw in groep 7 is het studerend lezen. Kinderen oefenen met het lezen van teksten om er iets van te leren. Fijn, want dit kan hij in de rest van zijn schoolcarrière goed gebruiken!

Puntsgewijs door groep 7: rekenen, spelling en meer

 • Spelling: leenwoorden, trema’s, werkwoordspelling, meerdere spellingsregels in een woord.
 • Rekenen: procenten, breuken, metriek stelsel, verhoudingen en ingewikkelde staartdelingen.
 • Topografie: plaatsen, wateren en gebergten in Europa
 • Aardrijkskunde: toerisme, landschappen, bestuursvormen, religies en culturen
 • Geschiedenis: het Oude Egypte, de Grieken, oorlogen (waaronder de Tweede Wereldoorlog)
 • Verkeersexamen: verkeersregels kennen en toepassen (theorie- en praktijkexamen)
 • Engels: luisteren & lezen, spreken, schrijven en woordenschat

Alvast vooruitkijken naar de schoolkeuze

Hoewel het schooladvies en de eindtoets pas in groep 8 zijn, leggen veel scholen in groep 7 al een basis voor het schooladvies. Dit doen ze met een ‘pre-advies’ van de leerkracht op basis van de resultaten van de afgelopen jaren.      Daarnaast wordt er op veel scholen de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets is niet verplicht, veel scholen gebruiken ook de LVS-toets. Voor deze toetsen kun je niet leren. De uitslag wordt dan vertroebeld, waardoor leerkrachten geen goed beeld meer krijgen van de ontwikkeling van het kind en hoe hij ervoor staat. Wat wél kan helpen: oefenen met de vraagstelling van toetsen, bijvoorbeeld met Squla. Daar krijgt je kind oefenvragen van de meest gebruikte toetsaanbieders en komen alle verplichte onderdelen aan bod. Zo begint je kind in ieder geval voorbereid aan de toets.

Hoe kun je thuis oefenen met je kind?

Bedenk, voor je begint, wat je precies wilt oefenen met je kind. De vakken waar je kind al goed in is zou kunnen, maar daar ligt vaak niet de meeste winst. Wat zou het lerende leven van je kind een stuk makkelijker maken? Is dat meer inzicht in inhoudsmaten, hoe een trema werkt, extra oefenen met de topo van Europa of zinsontleding: hoe zit het met dat werkwoordelijk gezegde? Kijk wat je zelf ziet of merkt bij je kind, wat je kind zelf aangeeft of vraag het na bij de leerkracht. Zo kun je gericht oefenen, waardoor de kans groot is dat het snel beter gaat. En dat kan groep 7 net iets relaxter maken voor je kind.

Waar vind je oefenmateriaal voor groep 7?

 • Input van je leerkracht. Je bent niet de eerste en ook niet de laatste ouder die met deze vraag bij de leerkracht komt. De kans is groot dat deze iets heeft klaarliggen of weet waar oefenmateriaal te vinden is.
 • Zelfstandig oefenen zonder dat het zo voelt. Spelletjes, quizzen en games om ongemerkt de lesstof te oefenen. Het bestaat. Met Squla kan je kind zelf en op zijn eigen tempo aan de slag. Gericht op een bepaald vak of op extra ondersteuning voor taal en spelling. Ook oefenvragen     voor de LVS- en/of de Entreetoets vind je op Squla.
 • Gratis oefenmaterialen downloaden: zoek op Google en de zoekresultaten voor werkbladen stromen binnen. Misschien iets teveel om uit te kiezen. Hier download je spelletjes, doebladen en meer - samengesteld door onderwijskundigen. Ook sites van leerkrachten zijn mooie bronnen.

Dit artikel is tot stand gekomen met kennispartner Squla.